Digital Assets - Zacco
Zacco logotype
Zacco logotype
Search Language Arrow

Digital Assets

Vad är Digitala tillgångar (Digital Assets)?

En digital tillgång kan anta många former och funktioner: data, appar, algoritmer, programvara, kundregister, domännamn, databaser och användargränssnitt är alla exempel på digitala tillgångar som kan vara av stort värde för ditt företag.

Hur omvandlar du data och programvara till en digital tillgång? Hur ser du till att du är/förblir ägare av dina data, och hur säkrar du dessa? Zacco kan hjälpa till.

Vi kan fungera som din partner i alla sammanhang som avser dina digitala tillgångar:

 
  • Vårt Secure Development team kan hjälpa till att integrera medvetenheten om säkerhet och immaterialla rättigheter genom hela programvaruutvecklingsprocessen. Vi kan leverera våra tjänster som projekt eller med hjälp av konsulter som hjälper till att skapa nya produkter och minska risker för svagheter i din programvara
  • Vårt Cyber Security team kan hjälpa till att identifiera dina värdefulla digitala tillgångar och bedöma, utveckla och implementera relevant nivå av säkerhetsåtgärder och övervaka dessa tillgångar för fortsatt säkerhet. Vi hjälper dig att utveckla din säkerhetsförmåga, kunskap, medvetenhet och kultur som din partner där extra resurser behövs
  • Vårt Digital Threat Intelligence team kan hjälpa dig att övervaka och utreda potentiella digitala brott och kan agera som länk mellan dig och rättsväsende. Vårt mål är att mildra digitala hot och hjälpa dig att vara skyddad på den digitala arenan som är under ständig utveckling. Vi kan även lära ut hur du skyddar dig och ditt företag mot digitala hot
  • Vårt TechLaw team kan tillhandahålla support för att skydda dina digitala tillgångar både internt och externt ur ett juridiskt liksom ur ett tekniskt perspektiv. Vi kan hjälpa din organisation att behålla ägarskapet till dina data och alla övriga digitala tillgångar

Vi har

  • Fler än 50 säkerhetsexperter
  • Certifieringar såsom PCI-QSA, CISA, CISM, CRISC, CISSP, CEH, PMP, PRINCE2 och många fler

Kontakt

Om du vill veta mer om Digitala tillgångar och de tjänster vi erbjuder, kontakta en av våra experter inom ditt intresseområde:

Tobias Harhoff_Gothenburg

Tobias Harhoff

Business Line Director Digital Brand Team Manager
Gothenburg

Mikael Helgesson_Gothenburg

Mikael Helgesson

Managing Director Zacco Digital Trust Sweden AB
Gothenburg

Ola Florvik_Gothenburg

Ola Florvik

Regional Manager Sweden West
Gothenburg

Johan Öman_Stockholm

Johan Öman

Regional Manager Sweden East and North
Stockholm

Fredrik Fingal_Malmö

Fredrik Fingal

Regional Manager Denmark and Sweden South
Copenhagen, Malmö

Victor Schönemann_Gothenburg

Victor Schönemann

Senior Domain Name Security Consultant
Gothenburg

Stefan Kvarnerås_Stockholm

Stefan Kvarnerås

Director Cyber Security Professional Services
Stockholm

Patrick Thorén_Copenhagen

Patrick Thorén

Director Digital Trust, Director Marketing and Communication
Copenhagen