Corporate Domain Management - Zacco
Zacco logotype
Zacco logotype
Search Language Arrow

Corporate Domain Management

Ett företags närvaro online utgör ofta starten utifrån vilken kunden söker efter eller beslutar sig för ett köp av en produkt eller tjänst. Din digitala identitet, sökbarhet och dina domännamnsregistreringar är bland de mest verkningsfulla verktyg som finns för att marknadsföra och skydda ditt varumärke online.

Zacco är experter inom Corporate Domain Management, och på att hjälpa dig att ta kontroll över, skydda och övervaka din digitala närvaro, din domännamnsportfölj och din digitala varumärkeshantering över hela världen. I detta ingår domännamnsregistreringar, avancerade DNS-lösningar och utarbetande av strategier och policydokument.

  • Domännamnsregistrering och förvärv: Dina domännamn utgör en viktig del av din digitala identitet och en kort adress som är lätt att komma ihåg gör det enklare att hitta dig och dina produkter eller tjänster. Vi kan hjälpa dig att registrera, köpa och, vid behov, genom tvist överta ett domännamn som är av behov för din organisation. Vi kan hantera domäner över hela världen, inklusive alla generiska toppdomäner (såsom .com) och de s k nya generiska toppdomänerna (såsom .shop), liksom hundratals landsspecifika toppdomäner världen över.
  • Domain Name Lock: Detta är ett säkerhetslås utformat för att stärka säkerheten för dina domännamn. Med låset aktiverat förhindras varje form av obehöriga, oönskade eller oavsiktliga ändringar av ett domännamn. Det blir omöjligt att överföra domänen till en annan registrar, ändra innehavare, radera domännamnet, ändra namnservrar eller uppdatera kontaktuppgifter utan inaktivering av låset.
  • Konsolidering av domännamnsportfölj: Vi hjälper dig att konsolidera hela din portfölj av domännamn till en enda registrar. Centraliserad domännamnshantering, i kombination med en dedikerad kontaktperson, gör det avsevärt enklare att hålla reda på dina domäner och att implementera relevanta ändringar i bulk. Vi erbjuder därtill en avancerad DNS-tjänst, men det går också bra att använda valfria externa namnservrar.
  • Lokal närvaro: Många landsspecifika toppdomäner begränsar domännamnsregistreringar genom att tillämpa strikta behörighetskrav, ofta kopplat till lokal närvaro såsom nationell företags- eller varumärkesregistrering eller medborgarskap i aktuellt land, för att få registrera deras domännamn. Zacco erbjuder lokal närvaro för fler än 200 landsdomäner, vilket möjliggör för dig att registrera domännamn som annars inte hade varit tillgängliga.
  • DPML-block: Domain Protected Mark List (DPML) ger ägare av registrerade varumärken möjligheten att blockera varumärkesskyddade namn eller ord från att registreras under alla toppdomäner som ingår i DPML-registret. Vi hjälper dig registrera ditt varumärke genom DPML i syfte skydda ditt varumärke mot intrång.
  • Sekretesstjänster: Med våra sekretess- och proxytjänster kan vi tillhandahålla regelkompatibel anonymitet, i det fall du inte önskar att tredje man ska kunna identifiera dig som innehavare av ett domännamn. Detta är särskilt användbart när domännamn ska registreras för varumärken som ännu inte har offentliggjorts.
  • Snapback/backorder-tjänster: Är ett domännamn som du länge har försökt få tag i på väg att löpa ut och släppas till allmänheten? Vi kan hjälpa dig att fånga upp det, överföra det till dig och säkerställa att du blir registrerad som ny innehavare av domännamnet.
  • Policy- och strategidokument: En domännamnspolicy innefattar vanligtvis vilka domäner som ska registreras, vem som ska ha åtkomst, teknisk hantering och organisationsstrukturer. Vi kan hjälpa dig ta fram en övergripande domännamnspolicy anpassad efter dina specifika behov.

Zacco assisterar vid registrering, förvaltning och övervakning av hela din globala domännamnsportfölj. Ta kontakt med någon av följande personer för mer information:

Tillbaka till alla tjänster

Prata med oss!

Magnus Ljungdahl_Gothenburg

Magnus Ljungdahl

CCO
Gothenburg

Mikael Helgesson

Managing Director Zacco
Digital Trust Sweden AB
Gothenburg

Peggy Bengtsson

Director Portfolio Outsourcing
Senior Executive Partner
Copenhagen
Malmö

Keld Thyregod

Partner
Sales Manager, Denmark
Kolding

Ravi Sunderrajan

Managing Director at Zacco
India R&D Private Limited Regional
Director India
Bangalore

Patrick Thorén

Director Digital Trust, Director
Marketing and Communication
Copenhagen

Per Björklund

Business Developer, Sweden East & North
Stockholm

Jesper Kongstad

Vice Chairman
Copenhagen

Erik Treskog

Regional Director, Sweden East & North Group HR Director
Stockholm

Patrik Olsson

European Patent Attorney Regional Director, Sweden West
Gothenburg

Thomas Rukin

Regional Director, Norway & the UK Partner
Oslo

Tobias Harhoff

Business Line Director Digital
Brand Team Manager
Gothenburg

Kontakta oss