Årsavgifter för patent - Zacco
Zacco logotype
Zacco logotype

Årsavgifter för patent

Kom ihåg att förnya patenträttigheterna så att de inte löper ut

Årsavgifter för patent och patentansökningar är avgifter som en patentinnehavare måste betala för att förnya det beviljade patentet. Om avgiften inte betalas kommer patentet att upphöra att gälla och patentinnehavaren förlorar sina rättigheter vid det fastställda förfallodatumet. Belopp och frekvens för denna förnyelseavgift skiljer sig åt i enlighet med nationell eller internationell rätt, men ofta förfaller avgiften till betalning på årlig basis, därav namnet årsavgift (”annuity”). Med andra ord krävs att betalning erläggs om du har beslutat dig för att behålla ett visst patent i portföljen. Emellertid är dettar en administrativ uppgift som du säkerligen vill ska skötas på ett så effektivt sätt som möjligt, utan att lägga ner alltför mycket tid, kraft och pengar. Så varför inte överlåta jobbet till en aktör som Zacco med etablerad erfarenhet att sköta administrationen av årsavgifter?

Vi står för tillförlitlighet kombinerat med konkurrenskraftiga priser för hantering av årsavgifter

Hög säkerhet, transparens och konkurrenskraftiga priser; det är de tre viktigaste faktorerna för företag när det gäller hantering av årsavgifter. För företag som har en större patentportfölj med mer komplexa krav kan våra experter stötta dig igenom hela förnyelseprocessen. Vi har detaljkunskap om lokal och internationell lagstiftning, olika tillvägagångssätt och krav som behöver uppfyllas. Vår toppmoderna digitala plattform, IPview, har utvecklats för hantering av IP-rättigheter. Vi erbjuder säkerhet, sekretess och kostnadseffektivitet samt anpassningsbara lösningar beroende på dina behov och portföljstorlek.

Väl underbyggd portföljrådgivning säkerställer att du betalar årsavgifter endast för värdefulla rättigheter

Våra erfarna patentombud kan ge vägledning vad gäller din portföljs relevans och identifiera patent som kanske inte längre fyller någon funktion. Kanske kan förnyelseavgifterna och de administrativa kostnaderna minskas. Vi kan också ge råd om förnyelsestrategier och hjälpa dig att ta fram det mest effektiva tillvägagångssättet för hantering av behoven kring dina IP-rättigheter.

Hos Zacco har du tillgång till våra patentombud och patentassistenter/paralegals i Danmark, Sverige, Norge, Storbritannien och Tyskland. Vi har dessutom ett omfattande och väletablerat globalt nätverk av  utländska ombud. Vi erbjuder dig en gemensam kontaktpunkt och en unik ingång till Europa. Läs mer här om hur Zacco:s IP-tjänster kan hjälpa dig att hantera din IPR-portfölj.

För mer information, eller om du vill att vi presenterar vår tjänst och lämnar en offert, ta kontakt med någon av följande personer:

Prata med oss!

ljungdahl_magnus_goteborg

Magnus Ljungdahl

CCO
Gothenburg

Mikael Helgesson

Managing Director Zacco
Digital Trust Sweden AB
Gothenburg

Peggy Bengtsson

Director Portfolio Outsourcing
Senior Executive Partner
Copenhagen
Malmö

Keld Thyregod

Partner
Sales Manager, Denmark
Kolding

Ravi Sunderrajan

Managing Director at Zacco
India R&D Private Limited Regional
Director India
Bangalore

Patrick Thorén

Director Digital Trust, Director
Marketing and Communication
Copenhagen

Per Björklund

Business Developer, Sweden East & North
Stockholm

Jesper Kongstad

Vice Chairman
Copenhagen

Erik Treskog

Regional Director, Sweden East & North Group HR Director
Stockholm

Patrik Olsson

European Patent Attorney Regional Director, Sweden West
Gothenburg

Thomas Rukin

Regional Director, Norway & the UK Partner
Oslo

Tobias Harhoff

Business Line Director Digital
Brand Team Manager
Gothenburg
Tillbaka till alla tjänster Kontakta våra kontor