Varumärkesskydd - Zacco
Zacco logotype
Zacco logotype
Search Language Arrow

Varumärkesskydd

Ett varumärke kan bli ditt bolags mest värdefulla tillgång då det hjälper dig att särskilja dina produkter eller tjänster från dina konkurrenters samtidigt som du laddar det med värde. Genom att registrera det som ett varumärke får du ensamrätten att använda det för de varor och tjänster som man valt att ange som skyddsomfång. Viktigt att ha i åtanke är att ett registrerat varumärke, precis som andra IP-rättigheter, inte per automatik hindrar andra från att använda det utan det ger dig som innehavare möjligheten att bestämma hur andra får lov att använda det. För att ha den kontrollen finns det bra bevakningstjänster som hjälper till att upptäcka olovlig användning eller möjliga krockar med andra som har ett legitimt intresse i ett snarlikt varumärke.

Varumärken finns i många former och gemensamt är att alla kan fungera som unika kännetecken för dina kunder. Numera kan man registrera och skydda varumärken bestående av:

 • Ord
 • Logotyper
 • Namn
 • Slogans, slagord eller uttryck
 • En specifik design
 • 3D-former (såsom en distinkt typ av förpackning eller struktur)
 • Ljud, lukter och andra sensoriska egenskaper
 • En rörelse eller rörlig bild

Varumärkesregistrering och krav på ansökan; vad bör du tänka på?

Till att börja med ska du kontrollera om någon annan redan har registrerat ditt varumärke. Kanske är du orolig att din logotyp eller ditt varumärke oavsiktligt är en kopia av någon annans logotyp/varumärke?. Det vanligaste är att starta med sökning där vi genom en databas kan kontrollera vilka varumärken som redan finns registrerade och bedöma om något är för likt det som ni själva tänkt ansöka om. Om något identiskt eller snarlikt varumärke påträffas  i sökningen kan detta förhindra registrering av ditt varumärke och gör dig samtidigt uppmärksam på rättighetsägare som kan ge problem om du skulle fortsätta att använda det tänkta märket. I samband med sökningen kontrolleras också ofta domännamn och sociala medier för att säkerställa så att även det finns tillgängligt då det annars kan hindra er i nästa steg då kommunikationskanalerna är upptagna av tredje part.

Det finns vissa kriterier som måste uppfyllas för att man ska kunna registrera ett varumärke. Din varumärkesansökan har en större chans att bli godkänd om:

 • Ditt varumärke inte är alltför beskrivande. Det är mycket svårt att registrera generiska varumärken, eller sådana som relaterar till en viss egenskap, ett särdrag eller en funktion hos produkter eller tjänster.
 • Ditt varumärke inte är vilseledande. Detta avser varumärkesansökningar som är utformade för att vilseleda eller hamnar utanför ”andemeningen” i gällande lagstiftning.
 • Ditt varumärke inte innehåller officiella märken. Detta sker om du, utan tillåtelse, infogar ett allmänt känt märke såsom en nationsflagga.

Ovanstående riktlinjer är bra att utgå ifrån, men Zacco kan bistå dig med att navigera i all aktuell lagstiftning och bland olika krav, vilket ökar chansen att lyckas med tänkt varumärkesansökan. Vi kan identifiera nya marknader och bedöma var ett nationellt varumärke kan bli mer användbart än inlämning av ett EU-varumärke (EUTM). När man ska säkra ett varumärke i flera länder samtidigt är det ofta fördelaktigt att använda sig av det internationella inlämningssystemet via WIPO som baseras på Madridprotokollet.

Varumärken på internet – andra sidan av myntet vid varumärkesskydd

Domännamn och sociala medier är idag en viktig tillgång för alla företag och något som bygger värde över tid. Genom vår avdelning Digital Brand kan vi hjälpa er med allt från professionell hantering av er domännamnsportfölj till att förhindra intrång på nätet. Med den snabbrörliga och globala marknaden som Internet erbjuder så är det också platsen där de allra flesta varumärkesintrången sker. Därför är det viktigt med en strategi för hur man skyddar sitt varumärke online. Ett par enkla steg för att undvika de vanligaste fallgroparna är att man i samband med en förundersökning av ett nytt varumärke också kontrollerar tillgängligheten på domännamn och sociala medier. När man sedan lämnar in varumärkesansökan  så ser man till att relevanta domännamn och sociala medier registreras först, eftersom kapning av domännamn och sociala media-konton är en vanlig företeelse i samband med nya varumärkesansökningar. Många skannar av varumärkesdatabaser efter de senaste inlämnade ansökningarna och registrerar alla tillgängliga relaterade domäner för att försöka sälja dem till den nya varumärkesägaren till upphaussade priser.

Vi rekommenderar att man utformar en övergripande strategi för sitt varumärkesskydd på nätet, där vi hjälper er att navigera bland de olika bestämmelserna och begränsningarna inom respektive jurisdiktion avseende domänregistreringar, sociala medier och marknadsplatser samt nya områden som NFT:er och Metaverse. I detta ingår att identifiera vilka kanaler som är de mest sannolika måltavlorna för IP-intrång och hur man bevakar dessa för att identifiera möjliga intrång.

Utvecklingen som sker online för varumärken ställer krav på kunskap som ofta är svår att tillskansa sig om man inte jobbar med dessa frågor på daglig basis. Att anlita Zacco innebär att du får tillgång till experter inom alla områden för att skydda den digitala sidan av ditt varumärke. Vi är redo att bistå med både proaktiva som reaktiva åtgärder gällande din expanderande IP-portfölj.

Lokal kännedom, global räckvidd

Vi arbetar med direkt varumärkesskydd på de flesta marknader och vårt internationella nätverk säkerställer skydd av dina varumärken över hela jordklotet. Vi kan vara behjälpliga med allt som krävs för att ge support och leda dig igenom respektive steg för att säkra dina rättigheter inklusive:

 • Varumärkesstrategi
 • Förundersökningar och rådgivning
 • Inlämning och registrering
 • Licensiering eller varumärkesförvärv
 • Hävda er varumärkesrätt, t.ex. genom varningsbrev och domstolsprocesser
 • Bekämpa varumärkesintrång
 • Domännamnsregistrering
 • Domännamnstvister och intrång online

För mer information, eller för att få reda på vad framgångsrik registrering och skydd av dina varumärkesrättigheter kan innebära för vidareutvecklingen av ditt varumärke, kontakta någon av följande personer:

Tillbaka till alla tjänster

Prata med oss!

Magnus Ljungdahl_Gothenburg

Magnus Ljungdahl

CCO
Gothenburg

Peggy Bengtsson

Director Portfolio Outsourcing
Senior Executive Partner
Copenhagen
Malmö

Per Björklund

Business Developer, Sweden East & North
Stockholm

Tobias Harhoff

Business Line Director Digital
Brand Team Manager
Gothenburg

Mikael Helgesson

Managing Director Zacco
Digital Trust Sweden AB
Gothenburg

Betina Hellemann

Director IP Services & Quality
Copenhagen

Jesper Kongstad

Vice Chairman
Copenhagen

Patrik Olsson

European Patent Attorney Regional Director, Sweden West
Gothenburg

Thomas Rukin

Regional Director, Norway & the UK Partner
Oslo

Karthik Dodballapur

Managing Director and Country Head – India
Bangalore

Karin Kärvling Søholt

Commercial Director
Copenhagen

Patrick Thorén

Director Digital Trust, Director
Marketing and Communication
Copenhagen

Keld Thyregod

Partner
Sales Manager, Denmark
Kolding

Erik Treskog

Regional Director, Sweden East & North Group HR Director
Stockholm

Kontakta oss