Zacco - Arbetsprocess | Skydd av immateriella rättigheter
Zacco logotype
Zacco logotype
Search Language Arrow
Vårt erbjudande

Processen

Detta är det tillvägagångssätt vi använder för att skydda och säkra dina immateriella tillgångar. Med denna metod för att omvandla din idé, din vision, dina data med mera till en tillgång, går vi igenom fyra steg. Vi identifierar och klassificerar, förvaltar och ger dig ägarskapet och handlingsfrihet (freedom to operate, FTO) med realtidsövervakning under tillgångens hela livscykel. Och när så krävs genomdriver vi dina rättigheter, gör efterforskningar online och samlar in upplysningar för att skydda dina tillgångar.

Samma tillvägagångssätt, olika verktyg

Stegen och tillvägagångssättet är desamma men beror på vilken tillgång vi hanterar. Vi använder olika verktyg och tjänster för att få jobbet gjort. Nedan kan du läsa om de fyra stegen i vår process.

Identifiera

Identifiera

Vårt första steg är alltid att förstå din affärsverksamhet och branschen för att identifiera och klassificera dina viktigaste företagstillgångar. Är dina tillgångar korrekt värderade? Hur kan vi utveckla dina tillgångar? Vilka är ditt företags identifierare? Hur uppfattar dina kunder dig och ditt företag? Genom att lokalisera dina starkaste tillgångar, gör vi plats för att utveckla din kärnverksamhet och öka dess värde.

Hantera

Hantera

Under detta steg konsoliderar vi alla dina tillgångar och implementerar den bästa strategin för hur dessa ska skyddas. Vi ger dig ägandeskapet till dina tillgångar och ger dig handlingsfrihet. Vi kan hjälpa till att skydda dina data och programvaror, registrera domännamn och varumärken, utarbeta och lämna in patentansökningar och säkerställa att dina tillgångar förnyas i tid. Och vi kan ta hand om dina cybersäkerhetsärenden och flera andra uppgifter som hänger ihop med IP.

Monetisera

Monetisera

Monetisering kan ta många former. Att utvinna värde från dina tillgångar kan innebära att identifiera nya eller orealiserade intäktsströmmar, men det innebär också att stödja tillväxt, skydda marknadsandelar och finansiera ytterligare innovation. Vi kan hjälpa dig att utforska kommersiell livskraft och möjligheter genom licensiering, transaktioner, varumärkesförstärkning och skydda det som gör din organisation unik.

Bevaka

Bevaka

När vi väl har skyddat och säkrat dina tillgångar kan vi bevaka dem i realtid för att hålla koll på hur de används och exponeras. Vi kan även övervaka marknaden, globala trender och dina konkurrenters aktiviteter för att hjälpa dig att hålla dig ajour med utvecklingen i din bransch och förhindra obehörig användning av dina tillgångar.

Hävda

Hävda

Det kan krävas att vidta legala åtgärder för att skydda dina immateriella rättigheter och upprätthålla värdet på dina immateriella tillgångar. Om du behöver försvara eller genomdriva dina rättigheter kan vi representera dig i rätten och tillhandahålla stöd vid rättstvister. Vi kan även utreda kriminellt agerande online, såsom datastöld, nätfiskeattacker eller utpressning, samla in digitala upplysningar för att skydda dina tillgångar.

KONTAKTA OSS

Prata med oss om dina dolda tillgångar

IP360

Immateriella rättigheter i framtiden