Validering - Swedish
Zacco logotype
Zacco logotype

Validering

Inom IP-industrin avser validering den formella processen att göra ett europeiskt patent giltigt nationellt i vart och ett av de utsedda länderna. I ett antal länder kräver processen inlämning av en översättning av hela patentansökan eller delar av den.

Grunderna

Ett beviljat europeiskt patent ger inte automatiskt patentskydd i hela Europa, utan måste valideras i varje enskilt land för sig för att ge skydd i just det landet. Olika länder kräver olika formalia för validering. För några europeiska länder behövs endast registrering av en delgivningsadress medan det för andra länder behövs antingen översättning av delar av patentet eller översättning av patentet i sin helhet. När ett europeiskt patent beviljas och Decision to Grant utfärdas, sätts en frist på tre månader från beviljadedatum för inlämning av en valideringsbegäran och uppfyllelse av de nationella kraven. Valideringsprocessen kräver specialistkunskap gällande formalia, inlämningskrav och språk, liksom kapacitet och smidiga rutiner.

Avgörande översättning

Konsekvenserna av en dålig översättning kan bli enorma. Våra översättningar utförs av experter som är specialiserade inom olika teknikområden, dokumenttyper och språkkombinationer. Översättarna har många års erfarenhet och genomgår utbildning för att tillhandahålla den kvalitetsnivå som vi kräver.

Gemensam kontaktpunkt

 

Hos Zacco har du tillgång till ett brett och väletablerat nätverk, även i de övriga europeiska länderna. Vi erbjuder en gemensam kontaktpunkt och en unik ingång till Europa.

För vidare information om våra valideringstjänster, vänligen kontakta en av våra patentkonsulter eller vårt valideringsteam direkt på: validation.europe@zacco.com.

Contact us

Back to all services Contact our offices