Validering - Zacco
Zacco logotype
Zacco logotype
Search Language Arrow

Validering

Inom IP-industrin avser validering den formella processen att göra ett europeiskt patent giltigt nationellt i vart och ett av de utsedda länderna. I ett antal länder kräver processen inlämning av en översättning av hela patentansökan eller delar av den.

Grunderna

Ett beviljat europeiskt patent ger inte automatiskt patentskydd i hela Europa, utan måste valideras i varje enskilt land för sig för att ge skydd i just det landet. Olika länder kräver olika formalia för validering. För några europeiska länder behövs endast registrering av en delgivningsadress medan det för andra länder behövs antingen översättning av delar av patentet eller översättning av patentet i sin helhet. När ett europeiskt patent beviljas och Decision to Grant utfärdas, sätts en frist på tre månader från beviljadedatum för inlämning av en valideringsbegäran och uppfyllelse av de nationella kraven. Valideringsprocessen kräver specialistkunskap gällande formalia, inlämningskrav och språk, liksom kapacitet och smidiga rutiner.

Avgörande översättning

Konsekvenserna av en dålig översättning kan bli enorma. Våra översättningar utförs av experter som är specialiserade inom olika teknikområden, dokumenttyper och språkkombinationer. Översättarna har många års erfarenhet och genomgår utbildning för att tillhandahålla den kvalitetsnivå som vi kräver.

Gemensam kontaktpunkt

Hos Zacco har du tillgång till ett brett och väletablerat nätverk, även i de övriga europeiska länderna. Vi erbjuder en gemensam kontaktpunkt och en unik ingång till Europa.

För vidare information om våra valideringstjänster, vänligen kontakta en av våra patentkonsulter eller vårt valideringsteam direkt på: validation.europe@zacco.com.

Tillbaka till alla tjänster Zaccoipservices.com

Prata med oss!

Magnus Ljungdahl_Gothenburg

Magnus Ljungdahl

CCO
Gothenburg

Peggy Bengtsson

Director Portfolio Outsourcing
Senior Executive Partner
Copenhagen
Malmö

Per Björklund

Business Developer, Sweden East & North
Stockholm

Tobias Harhoff

Business Line Director Digital
Brand Team Manager
Gothenburg

Mikael Helgesson

Managing Director Zacco
Digital Trust Sweden AB
Gothenburg

Betina Hellemann

Director IP Services & Quality
Copenhagen

Jesper Kongstad

Vice Chairman
Copenhagen

Patrik Olsson

European Patent Attorney Regional Director, Sweden West
Gothenburg

Thomas Rukin

Regional Director, Norway & the UK Partner
Oslo

Ravi Sunderrajan

Managing Director at Zacco
India R&D Private Limited Regional
Director India
Bangalore

Karin Kärvling Søholt

Commercial Director
Copenhagen

Patrick Thorén

Director Digital Trust, Director
Marketing and Communication
Copenhagen

Keld Thyregod

Partner
Sales Manager, Denmark
Kolding

Erik Treskog

Regional Director, Sweden East & North Group HR Director
Stockholm

Kontakta oss