Tillgångar - Zacco
Zacco logotype
Zacco logotype
Vårt erbjudande

Tillgångar du bokstavligen inte kan
sätta fingret på

Tillgångar kan vara stora eller små, konkreta eller immateriella. Nedan har vi listat ett antal tillgångar som kan bli värdefulla om de identifieras, utvecklas och skyddas. Kanske har du en eller flera av dem? Prata med oss – vi hjälper dig att säkra dina tillgångar nu och i framtiden.