Rättsprocesser och tvistlösning - Zacco
Zacco logotype
Zacco logotype
Search Language Arrow

Rättsprocesser och tvistlösning

Rättsprocesser och tvistlösning är båda effektiva vägar att gå för att stoppa konkurrenter från att använda dina immateriella rättigheter Detta vare sig användningen sker genom kopiering eller en snarlik produkt/tjänst utan ditt medgivande.

Våra patent-, varumärkes- och designombud och dito jurister besitter nödvändig expertis inom alla områden av immaterialrätt. Flera är erfarna processjurister, och kan tillhandahålla både tekniska och juridiska argument som stöd för och försvar av din registrerade IP och ditt varumärkes rykte.

Förebyggande åtgärd, skydd eller förlikning

Tvist och rättsprocess kan vara nödvändigt av många skäl, men tas oftast till som en sista utväg.

Zacco kan bistå med olika former av bevakningstjänster för att upptäcka intrång och beivranden som t.ex. varningsbrev för att stoppa dessa, men när alla övriga möjligheter är uttömda, kan ett avgörande av en tvist via en rättsprocess vara enda alternativet.

När ditt varumärke har fått sitt anseende skadat och du har förlorat kunder, eller om dina produkter har kopierats eller snyltats på, kan det hjälpa dig att återställa din tidigare position på marknaden genom att förhandla fram en ekonomisk uppgörelse för skadan som uppstått och kanske ger det också en möjlighet till en framtida licensaffär.

Auktoriserade, kunniga och erfarna

Våra jurister och ombud är experter inom tvistlösning och har erfarenhet från förfaranden vid EPO och vid nationella domstolar och myndigheter över hela Tyskland, Danmark, Sverige, Norge och Storbritannien, bland många andra länder. Vår samlade expertis säkerställer att vi kan stötta dig i ett paneuropeiskt perspektiv genom både europeisk och global tvistlösning.

Vi arbetar parallellt med tekniska experter inom alla IP-områden och har en djupgående förståelse för de senaste framväxande teknologierna liksom för internationell lagstiftning och lagstiftning online. Flera av dessa experter är registrerade som expertvittnen och kallas regelbundet till domstolar för att avge uttömmande tekniska omdömen om aktuellt ämne, och bistår patent-, varumärkes- och designombud i samband med olika rättsprocesser och tvistefrågor.

Många av våra jurister är behöriga att agera inför EPO, EUIPO och UPC liksom vid alla relevanta domstolar i sina respektive länder. De har kapacitet att vägleda dig genom rättsliga förfaranden, förutse och förklara processen steg för steg och har expertisen att kunna samordna och styra processer i flera länder.

För mer information om hur en potentiell tvist eller rättsprocess ska hanteras eller hur en rättsprocess går till, och för att få reda på vilka alternativ som står till buds, innan det blir nödvändigt med en sådan åtgärd, kontakta någon av följande personer:

Tillbaka till alla tjänster

Prata med oss!

Magnus Ljungdahl_Gothenburg

Magnus Ljungdahl

CCO
Gothenburg

Peggy Bengtsson

Director Portfolio Outsourcing
Senior Executive Partner
Copenhagen
Malmö

Per Björklund

Business Developer, Sweden East & North
Stockholm

Tobias Harhoff

Business Line Director Digital
Brand Team Manager
Gothenburg

Mikael Helgesson

Managing Director Zacco
Digital Trust Sweden AB
Gothenburg

Betina Hellemann

Director IP Services & Quality
Copenhagen

Jesper Kongstad

Vice Chairman
Copenhagen

Patrik Olsson

European Patent Attorney Regional Director, Sweden West
Gothenburg

Thomas Rukin

Regional Director, Norway & the UK Partner
Oslo

Ravi Sunderrajan

Managing Director at Zacco
India R&D Private Limited Regional
Director India
Bangalore

Karin Kärvling Søholt

Commercial Director
Copenhagen

Patrick Thorén

Director Digital Trust, Director
Marketing and Communication
Copenhagen

Keld Thyregod

Partner
Sales Manager, Denmark
Kolding

Erik Treskog

Regional Director, Sweden East & North Group HR Director
Stockholm

Kontakta oss