Stein Aamot - Zacco
Zacco logotype
Zacco logotype
Stein Aamot

Stein Aamot

Partner
Patent Attorney

+47 22 91 04 00
stein.aamot@zacco.com

Sarpsborg, Oslo

Patentspecialist, startade hos Zacco 2009 som IP-konsult

 ”Jag är beredd att investera tid och kraft på att lära känna en ny kund; något som definitivt betalar sig i längden. Ett framgångsrikt rådgivningsförhållande bygger på ömsesidigt förtroende.”Jag har arbetat hos Zacco i Norge under nästan tolv år nu, men jag har också en relevant bakgrund från industrin som grundare av och VD för uppstartsföretag inom teknik. Innan dess hade jag 1988 tagit examen från University of Dundee, Skottland, med en Honours-examen inom mikroprocessorsystem. Jag startade min professionella bana som konsult i Norge på ett hårdvaru- och mjukvarubaserat konsultföretag inom telekommunikation och arbetade med systemutveckling för den norska försvarssektorn. Jag tillbringade omkring tio år där, först med programvaru- och senare med hårdvaruutveckling. Det visade sig vara ett bra ställe att starta karriären på, med utmanande produkter. En av de saker vi gjorde var att ta fram det första e-postsystemet i Norge. Jag tycker fortfarande att det är coolt att ha gjort pionjärarbete inom det området.

Under de efterföljande ungefär tio åren grundade jag i huvudsak två olika företag där jag var VD. Det första av företagen utvecklade krypteringsprogramvara och det senare, som heter High Density System, utvecklade hårdvarubaserad krypteringsteknik. I min roll som teknisk VD var jag, bland mycket annat, ansvarig för företagets immateriella rättigheter. På det sättet lärde jag mig mycket om IP-branschen utifrån kundens perspektiv under denna period. Jag lärde dessutom känna och använde Zacco. När vi arbetade tillsammans med att utveckla mitt företags patentportfölj kände jag att det var ett intressant jobb och en framtida karriärmöjlighet. Det innebar att arbeta med många fascinerande projekt på en bredare teknisk bas.

Mina huvudsakliga arbetsuppgifter

För mig är det en mycket givande uppgift när jag sätter mig in i och får privilegiet att ta del av helt ny teknologi. Som konsult lär du dig ämnet, du hjälper klienten och du ser resultatet av ditt arbete mycket snabbt. Jag arbetar med en specifik patentansökan, gör en sökning eller en värdering och sedan levererar jag. Genom min bakgrund och personliga intresse, har jag även ett särskilt fokus på uppstartsföretag och får möta många superengagerade uppfinnare och bolagsgrundare. Jag talar ofta på event eller vid andra sammankomster som riktar sig till uppstartsföretag. Tanken är att börja bygga upp deras IP-kunskaper i ett tidigt skede, och många gånger blir de nya kunder. Mina egna praktiska kunskaper som bolagsgrundare underlättar kontakten och höjer kvaliteten på de råd som jag kan ge.

Relationsbyggande mellan konsult och klient

Jag försöker alltid, om möjligt, att möta en ny kund ansikte mot ansikte. Det hjälper mig att skapa en förståelse för deras personlighet, vad de faktiskt behöver och vill veta, hur mogen affärsidén och uppfinningen de facto är. Och då får kunden en möjlighet att träffa mig också såklart!   ”Jag är beredd att investera tid och kraft på att lära känna en ny kund; något som definitivt betalar sig i längden. Ett framgångsrikt rådgivningsförhållande bygger på ömsesidigt förtroende.” Givetvis är viktiga ingredienser för att bibehålla förtroendet att slutföra uppgifterna i tid och följa upp möten med klienten.

Nyckelfaktorer för arbete hos Zacco

Låt mig understryka två viktiga aspekter i detta sammanhang. För det första är jag övertygad om att Zaccos ledning är mycket proaktiv och kvick när det gäller att uppfatta den snabbt föränderliga omgivning som vi arbetar i. Jag uppfattar att vi har musklerna att modernisera IP-konsultverksamheten, utveckla nya tjänster och anpassa oss till dagens krav. Våra klienter har stor nytta av det. För det andra är detta det första företag som jag arbetar på som har ett fungerande och attraktivt prestationsbaserat bonusprogram. Zacco belönar ansträngningar och hårt arbete. Det uppskattar jag. Ramvillkoren ger oss stor frihet under ansvar, vilket passar mig mycket bra.

Effekterna av covid-19-pandemin på mitt arbete

För att vara ärlig har pandemin inte haft så stor inverkan på mitt arbete. Jag arbetar huvudsakligen med utgångpunkt från kontoret i Sarpsborg, som ligger nära min bostadsort, och jag har möjlighet att arbeta hemifrån så mycket jag vill. Det är bra att det finns ett kontor som betjänar företagen som finns i sydöstra Norge. Det finns många kunder i denna region.

En sak som jag saknar mycket är mina regelbundna besök på kontoret i Oslo och det sociala utbytet med mina kollegor där. Jag brukade åka dit åtminstone en gång i veckan, men har inte gjort det en längre tid nu i enlighet med våra nationella restriktioner och rekommendationer. I övrigt tycker jag att vi har blivit bättre vad gäller användning av webbaserade mötesverktyg, och de har hjälpt oss att fortsätta vårt arbete. Ur ett större perspektiv ser man att de störningar som viruset har orsakat och de problem som många företag har hamnat i har resulterat i många kreativa idéer och driver mycket innovationsaktivitet. Föga förvånande har det också haft positiva effekter på IP-industrin eftersom dessa idéer behöver skyddas. Trots all osäkerhet, håller fokus på innovation mina kollegor och mig sysselsatta och gör Zacco ett bra företag att vara anställd hos i kritiska tider som dessa.

Vad säger våra anställda?​

Yashaswini Hiran

Head – Human Resources, Region India
Bangalore

Läs hela intervjun

Patrik Olsson

Regional Director, Sweden West European Patent Attorney
Gothenburg

Läs hela intervjun

Lone Prehn

Senior Partner Master of Law European Trademark and Design Attorney
Copenhagen

Läs hela intervjun

Camilla Rendal Nielsen

Senior Partner
Patent Director, Region Denmark & Germany
European Patent Attorney
M.Sc.

Läs hela intervjun