Patenttvist - Zacco
Zacco logotype
Zacco logotype
Search Language Arrow

Patenttvist

Försvara eller genomdriva patenträttigheter med rättsprocesstöd från våra jurister och ombud

Våra jurister och ombud är erkända experter inom tvistlösning. Tillsammans har de över 100 års erfarenhet från förrättningar vid EPO och nationella domstolar och myndigheter i Tyskland, Danmark, Sverige, Norge och Storbritannien. Därför kan vi enkelt bilda ett paneuropeiskt tvistlösningsteam som möter dina behov när det gäller patenttvister.

Står du på randen till en patenttvisteprocess? Det kan vara fallet om:

  • du har mottagit en formell juridisk varning, ett så kallat ”cease and desist”-brev (brev om att ”upphöra” och ”avstå”) från en konkurrent,
  • dina konkurrenter använder teknologi som är skyddad av ditt patent, eller
  • din uppfinning har tillverkats och sålts utan att du har gett tillåtelse till det.

”Cease and desist”-brev – allvarlig varning eller skrämsel?

Ett ”cease and desist”-brev omfattar en varning från en patentinnehavare om att du påstås göra intrång i dennes rättigheter och som kräver att du upphör med den olagliga handlingen. För att lösa detta problem, kan det krävas av du licensierar den använda teknologin, eller att man annars hotar med en kostsam rättegång. Insatserna är ofta höga när det gäller patenttvister, med kännbara böter och finansiella skadestånd inblandade. Du kan lita på att vårt team av IP-experter vägleder dig fram till den bästa lösningen för dig och ditt företag. Detta vare sig det påstådda intrånget är korrekt, vilka möjligheter som finns att svara med, vilka sätt det finns att ogiltigförklara patenträttigheten, eller huruvida du bör söka förlikning, gå till domstol eller hitta en oberoende teknisk lösning osv.

Detta gäller också om du befinner dig i motsatt situation, nämligen som patentinnehavare eller som exklusiv licenstagare, och vill att andra upphör med den olagliga användningen av din uppfinning. Våra patentjurister kan hjälpa till med att utfärda en varning och skriva ett ”cease and desist”-brev för att genomdriva dina patenträttigheter. Under alla omständigheter är det lämpligt att diskutera med vårt kompetenta team för att få hjälp med att reagera på ett lämpligt sätt och planera efterföljande steg. Våra patentjurister bistår dig med att utvärdera varje individuell situation och mildra potentiella risker.

Våra ombud erbjuder stöd vid patenttvist och direkt representation

En patenttvist är en komplex och utdragen procedur oavsett om processen initieras av dig eller av en motpart, såsom en konkurrent. Våra experter kan representera dig direkt eller tillhandahålla rättegångsstöd till ett annat juridiskt biträde som fungerar som din betrodda representant inför myndigheterna. Hos Zacco finns ett dedikerat supportteam för patenttvister med patentombud och -jurister som erbjuder sakkunnig vägledning. Beroende på aktuellt fall och dina behov, arbetar vi parallellt med interna juridiska biträden eller externa biträden i vårt stora nätverk.

För att få veta mer eller diskutera kring hur vi kan bistå dig med att försvara eller genomdriva dina patenträttigheter, ta kontakt med någon av följande medarbetare:

Tillbaka till alla tjänster

Prata med oss!

Magnus Ljungdahl_Gothenburg

Magnus Ljungdahl

CCO
Gothenburg

Peggy Bengtsson

Director Portfolio Outsourcing
Senior Executive Partner
Copenhagen
Malmö

Per Björklund

Business Developer, Sweden East & North
Stockholm

Tobias Harhoff

Business Line Director Digital
Brand Team Manager
Gothenburg

Mikael Helgesson

Managing Director Zacco
Digital Trust Sweden AB
Gothenburg

Betina Hellemann

Director IP Services & Quality
Copenhagen

Jesper Kongstad

Vice Chairman
Copenhagen

Patrik Olsson

European Patent Attorney Regional Director, Sweden West
Gothenburg

Thomas Rukin

Regional Director, Norway & the UK Partner
Oslo

Karthik Dodballapur

Managing Director and Country Head – India
Bangalore

Karin Kärvling Søholt

Commercial Director
Copenhagen

Patrick Thorén

Director Digital Trust, Director
Marketing and Communication
Copenhagen

Keld Thyregod

Partner
Sales Manager, Denmark
Kolding

Erik Treskog

Regional Director, Sweden East & North Group HR Director
Stockholm

Kontakta oss