Patent prosecution - Zacco
Zacco logotype
Zacco logotype

Patent prosecution

Är du orolig över att gå vilse i de juridiska och formella kraven för olika patentsystem? Att missa kritiska tidsfrister eller känna sig osäker över vad som behöver göras med ett svar från en myndighet? Patentärendehantering (patent prosecution) avser den formella processen inriktad på beviljande av patentansökningar i de länder och marknader världen över som du har valt.

Hålla koll på dina rättigheter

De juridiska kraven skiljer sig åt markant beroende på inom vilken lagstiftning som du önskar få ditt patent beviljat. Våra experter vet vad som krävs och vilket som är det bästa sättet att interagera med relevanta myndigheter. Vi håller reda på alla kritiska tidsfrister och kommer att påminna dig och ge dig råd på vägen.

Zacco har ett väletablerat nätverk av utländska ombud som vi övervakar kontinuerligt gällande kvalitet och kostnader.

Skulle du vilja delegera ärendehanteringen för dina patenträttigheter till Zaccos experter? Vi har systemen, rutinerna och expertisen för att garantera ett effektivt och ändamålsenligt sätt att hantera dina patentärendehanteringsfrågor. Kontakta oss!

Prata med oss!

ljungdahl_magnus_goteborg

Magnus Ljungdahl

CCO
Gothenburg

Mikael Helgesson

Managing Director Zacco
Digital Trust Sweden AB
Gothenburg

Peggy Bengtsson

Director Portfolio Outsourcing
Senior Executive Partner
Copenhagen
Malmö

Keld Thyregod

Partner
Sales Manager, Denmark
Kolding

Ravi Sunderrajan

Managing Director at Zacco
India R&D Private Limited Regional
Director India
Bangalore

Patrick Thorén

Director Digital Trust, Director
Marketing and Communication
Copenhagen

Per Björklund

Business Developer, Sweden East & North
Stockholm

Jesper Kongstad

Vice Chairman
Copenhagen

Erik Treskog

Regional Director, Sweden East & North Group HR Director
Stockholm

Patrik Olsson

European Patent Attorney Regional Director, Sweden West
Gothenburg

Thomas Rukin

Regional Director, Norway & the UK Partner
Oslo

Tobias Harhoff

Business Line Director Digital
Brand Team Manager
Gothenburg
Tillbaka till alla tjänster Kontakta våra kontor