Invändning mot varumärkesregistrering - Zacco
Zacco logotype
Zacco logotype
Search Language Arrow

Invändning mot varumärkesregistrering

Har någon invänt mot registrering av ditt varumärke? Behöver du hjälp med att invända mot registrering av någon annans varumärke? Zacco kan hjälpa till.

Invändningsförfarandet är en procedur där en varumärkesinnehavare (Invändaren) kan söka förhindra registrering av någon annans varumärke mot registrering av ett annat varumärke. En invändning kan bland annat grundas på risk för förväxling med invändarens tidigare varumärkesrättigheter. Våra jurister kan ge råd och stöd och företräda dig i invändningsförfarandet för att uppnå bästa resultat

Invändningar kan skydda ditt företags kännetecken

Det är av största vikt att du bevakar dina varumärkesrättigheter och vidtar lämpliga åtgärder för upprätthålla dessa rättigheter och deras värde. Du kan skydda och säkra din konkurrensfördel genom att invända mot registreringav ett varumärke som är förväxlingsbart likt ditt eget varumärke. Zacco kan hjälpa till med förväxlingsbedömning

Tillbaka till alla tjänster

Prata med oss!

Magnus Ljungdahl_Gothenburg

Magnus Ljungdahl

CCO
Gothenburg

Mikael Helgesson

Managing Director Zacco
Digital Trust Sweden AB
Gothenburg

Peggy Bengtsson

Director Portfolio Outsourcing
Senior Executive Partner
Copenhagen
Malmö

Keld Thyregod

Partner
Sales Manager, Denmark
Kolding

Ravi Sunderrajan

Managing Director at Zacco
India R&D Private Limited Regional
Director India
Bangalore

Patrick Thorén

Director Digital Trust, Director
Marketing and Communication
Copenhagen

Per Björklund

Business Developer, Sweden East & North
Stockholm

Jesper Kongstad

Vice Chairman
Copenhagen

Erik Treskog

Regional Director, Sweden East & North Group HR Director
Stockholm

Patrik Olsson

European Patent Attorney Regional Director, Sweden West
Gothenburg

Thomas Rukin

Regional Director, Norway & the UK Partner
Oslo

Tobias Harhoff

Business Line Director Digital
Brand Team Manager
Gothenburg

Kontakta oss