Hävda sin varumärkesrätt - Zacco
Zacco logotype
Zacco logotype
Search Language Arrow

Hävda sin varumärkesrätt

Ett registrerat varumärke ger innehavaren en ensamrätt till det registrerade varumärket för de varor och tjänster som skyddet omfattar. Det i sin tur ger dig som innehavare möjligheten att kontrollera hur användandet av ditt varumärke får ske. Viktigt att tänka på är att ett registrerat varumärke inte per automatik hindrar andra från att använda det utan det är upp till innehavaren att agera och hävda sin varumärkesrätt. För att upptäcka andras användning av ens varumärke eller något som är förväxlingsbart så finns det flera olika bevakningstjänster som man med fördel kan använda sig av. En stor del av intrången sker idag på internet och där finns det ofta bra standardiserade tillvägagångssätt som man kan agera med hjälp av. Om någon använder dina varumärken utan tillåtelse, eller har tagit fram något som liknar dina registrerade rättigheter, så har vi stor erfarenhet att hjälpa dig på det mest effektiva sättet.

Ett varningsbrev är ofta en bra början där man påtalar det otillbörliga användandet och påvisar de rättigheter man har registrerat som intrånget berör. Det är många gånger tillräckligt för att stoppa någon från att använda ditt varumärke. Ibland kan det dock bli nödvändigt att vidta rättsliga åtgärder om en person eller ett företag medvetet kopierar ditt varumärke och gynnas ekonomiskt av det upparbetade värdet i ditt varumärke, ett värde som du ofta investerat åtskilligt med tid och pengar i att bygga upp.

Upprätthålla och skydda dina varumärken online

Eftersom otillåten användning eller kopiering av varumärken i allt högre utsträckning äger rum online har vi satsat stort på området Online Brand Protection där vi med tekniska lösningar bevakar och stänger ner intrång. Vi har några av de främsta experterna på området som står redo att hjälpa er. Vi erbjuder bevakning av webbplatser och marknadsplatser (exempelvis Amazon, Alibaba group, Ebay m.fl.), sociala medier och Metaverse (eller virtuella världar). Vi har kunskapen och den tekniska kapaciteten för att snabbt identifiera och stänga ner innehåll som gör intrång, förhindra potentiell skada på ditt varumärkes rykte och aktivt avskräcka otillåten användning av dina registrerade varumärken.

Använder någon ditt varumärke, eller någonting snarlikt, utan ditt medgivande?

Zacco har experter inom alla slags varumärkesrelaterade ärenden och vårt erfarna team inom det som i branschen kallas för enforcement och litigation hjälper framgångsrikt till med att försvara våra klienters rättigheter globalt. Vare sig det är i domstol eller utanför samarbetar vi med dig för att utröna de mest effektiva sätten att skydda dina varumärken och stoppa kopior och andra överträdelser.

Vi hjälper dig att hävda din varumärkesrätt direkt på många marknader där vi regelbundet hanterar intrång och rättstvister, såväl på EU-nivå som lokalt i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, UK och Indien. Genom vårt internationella nätverk kan vi bistå er inom i princip alla jurisdiktioner i världen.

För detaljerad information om hur vi som varumärkesombud kan försvara och beivra dina rättigheter, eller för att få veta mer om våra automatiserade  bevakningstjänster och  hur ni kan komma igång med ert arbete med Online Brand Protection samt hur detta kan hjälpa till att upprätthålla ditt varumärkesvärde, kontakta:

Tillbaka till alla tjänster

Prata med oss!

Magnus Ljungdahl_Gothenburg

Magnus Ljungdahl

CCO
Gothenburg

Peggy Bengtsson

Director Portfolio Outsourcing
Senior Executive Partner
Copenhagen
Malmö

Per Björklund

Business Developer, Sweden East & North
Stockholm

Tobias Harhoff

Business Line Director Digital
Brand Team Manager
Gothenburg

Mikael Helgesson

Managing Director Zacco
Digital Trust Sweden AB
Gothenburg

Betina Hellemann

Director IP Services & Quality
Copenhagen

Jesper Kongstad

Vice Chairman
Copenhagen

Patrik Olsson

European Patent Attorney Regional Director, Sweden West
Gothenburg

Thomas Rukin

Regional Director, Norway & the UK Partner
Oslo

Ravi Sunderrajan

Managing Director at Zacco
India R&D Private Limited Regional
Director India
Bangalore

Karin Kärvling Søholt

Commercial Director
Copenhagen

Patrick Thorén

Director Digital Trust, Director
Marketing and Communication
Copenhagen

Keld Thyregod

Partner
Sales Manager, Denmark
Kolding

Erik Treskog

Regional Director, Sweden East & North Group HR Director
Stockholm

Kontakta oss