Hantering av intrång i design - Zacco
Zacco logotype
Zacco logotype
Search Language Arrow

Hantering av intrång i design

En registrerad design ger innehavaren en ensamrätt till den registrerade rättigheten. Det i sin tur ger dig som innehavare möjligheten att kontrollera hur användandet av din design får ske. Viktigt att tänka på är att en registrerad design inte per automatik hindrar andra från att använda den utan det är upp till innehavaren att agera och hävda sin rätt. Om du misstänker att någon har kopierat din design eller använder din registrerade design utan ditt medgivande, kan det bli nödvändigt att bevaka dina rättigheter för att bibehålla värdet på designen.

Även om många designintrång kan vara oavsiktliga är det ändå viktigt att försvara din design för att skydda ditt varumärkes rykte. Många gånger räcker det med ett varningsbrev som skickas av någon av våra designexperter för att sätta stopp för otillåten användning. I vissa fall krävs det dock att du vidtar rättsliga åtgärder för att skydda dina designrättigheter och förhindra ytterligare intrång.

En registrerad design är också ett av de mest effektiva sätten att stoppa copycat-produkter och falska versioner av dina produkter. Genom registreringen får tullen tillgång till en exakt återgivning av hur den äkta varan skall se ut och kan då lätt jämföra misstänkta kopior med originalet  Registrerade designrättigheter kan, förutom hos tullmyndigheten, även anmälas på online-marknadsplatser för att identifiera och avlägsna förfalskningar mer effektivt.

Använder någon din design, eller någonting snarlikt, utan ditt medgivande?

Designjuristerna hos Zacco är experter inom mönsterlagstiftning (fackordet för designskydd) och  kan hjälpa dig i alla frågor kring  designrättigheter. Med vår erfarenhet av att hantera rättsfall i alla storlekar och komplexitet är vi ett perfekt val för att bistå dig gällande skydd för och säkrande av dina designrättigheter både i och utanför domstol.

Vi hjälper dig att beivra dina designrättigheter direkt på många marknader där vi regelbundet hanterar intrångsproblematik och rättstvister. Vi agerar exempelvis inom hela EU och lokalt i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, UK och Indien. Genom vårt internationella nätverk kan vi biträda er inom i princip alla jurisdiktioner i världen.

Upprätthållande av designmönster online

Eftersom otillåten användning eller kopiering av design i allt högre grad sker online, kan vi bistå med olika typer bevakningstjänster för att upptäcka intrång och, där det krävs, avlägsna sådant innehåll som gör intrång. Vi kan övervaka alla öppna delar av internet, från webbplatser och online-marknadsplatser till sociala medier och Metaverse (eller virtuella världar). Vi har kunskapen och den tekniska kapaciteten för att snabbt identifiera och stänga ner innehåll som gör intrång för att förhindra potentiell skada på ert rykte eller inkomstbortfall och aktivt avskräcka otillåten användning av din registrerade design.

För detaljerad information om hur vi som designombud kan försvara och bevaka dina rättigheter både offline och online, eller för att få veta mer om våra automatiserade bevakningstjänster och hur ni kan komma igång med ert arbete med Online Brand Protection samt hur dessa kan hjälpa till att upprätthålla din designs värde, kontakta:

 

Tillbaka till alla tjänster

Prata med oss!

Magnus Ljungdahl_Gothenburg

Magnus Ljungdahl

CCO
Gothenburg

Peggy Bengtsson

Director Portfolio Outsourcing
Senior Executive Partner
Copenhagen
Malmö

Per Björklund

Business Developer, Sweden East & North
Stockholm

Tobias Harhoff

Business Line Director Digital
Brand Team Manager
Gothenburg

Mikael Helgesson

Managing Director Zacco
Digital Trust Sweden AB
Gothenburg

Betina Hellemann

Director IP Services & Quality
Copenhagen

Jesper Kongstad

Vice Chairman
Copenhagen

Patrik Olsson

European Patent Attorney Regional Director, Sweden West
Gothenburg

Thomas Rukin

Regional Director, Norway & the UK Partner
Oslo

Ravi Sunderrajan

Managing Director at Zacco
India R&D Private Limited Regional
Director India
Bangalore

Karin Kärvling Søholt

Commercial Director
Copenhagen

Patrick Thorén

Director Digital Trust, Director
Marketing and Communication
Copenhagen

Keld Thyregod

Partner
Sales Manager, Denmark
Kolding

Erik Treskog

Regional Director, Sweden East & North Group HR Director
Stockholm

Kontakta oss