Förnyelser av design - Zacco
Zacco logotype
Zacco logotype
Search Language Arrow

Förnyelser av design

För att upprätthålla din designregistrering måste du betala en förnyelseavgift. Annars upphör din registrering att gälla och du förlorar dina rättigheter som ägare. Avgifterna för förnyelse av mönstret beror på lagstiftningen och det land där du vill upprätthålla ditt mönster. En registrerad gemenskapsformgivning som registrerats hos EUIPO måste förnyas vart femte år upp till en maximal period på 25 år.

En ingång för alla dina IP-tjänster

Vi tror att klienterna får den bästa hjälpen med sina IP-ärenden om man har en gemensam ingång för alla IP-tjänster. Detta är anledningen till att vi konstant strävar efter att utveckla våra tjänster, såsom förnyelsehantering, genom att använda de främsta lösningarna. Vi samarbetar med de bästa leverantörerna av förnyelsetjänster på marknaden och får därmed den mest kostnadseffektiva lösningen och högsta säkerheten för dig.

För vidare information om våra förnyelsetjänster, vänligen kontakta närmaste Zacco-kontor eller vårt förnyelse-team direkt på: renewals@zacco.com.

Tillbaka till alla tjänster Zaccoipservices.com

Prata med oss!

Magnus Ljungdahl_Gothenburg

Magnus Ljungdahl

CCO
Gothenburg

Peggy Bengtsson

Director Portfolio Outsourcing
Senior Executive Partner
Copenhagen
Malmö

Per Björklund

Business Developer, Sweden East & North
Stockholm

Tobias Harhoff

Business Line Director Digital
Brand Team Manager
Gothenburg

Mikael Helgesson

Managing Director Zacco
Digital Trust Sweden AB
Gothenburg

Betina Hellemann

Director IP Services & Quality
Copenhagen

Jesper Kongstad

Vice Chairman
Copenhagen

Patrik Olsson

European Patent Attorney Regional Director, Sweden West
Gothenburg

Thomas Rukin

Regional Director, Norway & the UK Partner
Oslo

Karthik Dodballapur

Managing Director and Country Head – India
Bangalore

Karin Kärvling Søholt

Commercial Director
Copenhagen

Patrick Thorén

Director Digital Trust, Director
Marketing and Communication
Copenhagen

Keld Thyregod

Partner
Sales Manager, Denmark
Kolding

Erik Treskog

Regional Director, Sweden East & North Group HR Director
Stockholm

Kontakta oss