Förhindra piratkopiering - Zacco
Zacco logotype
Zacco logotype
Search Language Arrow

Förhindra piratkopiering

Har du hittat kopior av dina produkter till salu på oväntade ställen? Är det någon som kopierar dina produkter eller till och med säljer piratkopior? Piratkopiering är olaglig tillverkning och försäljning av varor eller förpackningar som kopierar den verkliga varan och på så vis använder sig av någons patent, design och/eller varumärken utan tillstånd. I en av de senaste rapporterna konstaterar EU att  man under 2020 beslagtagit piratkopior till ett värde av nästan € 2 miljarder.

Bekämpa piratkopior, copycat-produkter och förfalskningar är mer än att bara skydda sitt varumärke

Piratkopior representerar mycket mer än bara förlorade intäkter; den kanske allvarligaste konsekvensen är när de skadar ditt varumärkes förtroende. Det sker t.ex. när köparen av en piratkopia inte är medveten om att det just är en kopia och produkten sedan inte lever upp till förväntad kvalité. I ett värsta scenario kan piratkopior utgöra en potentiell fara för konsumenterna då de sällan lever upp till de säkerhetskrav som finns på produkten. På samma sätt är förfalskningar ofta av lägre kvalitet eller har tillverkats av arbetare som jobbar under dåliga villkor, ibland barnarbetare och ofta helt utan miljökrav.

Låt inte någon att dra nytta av ditt hårda arbete utan ditt medgivande

Ditt varumärke utgör ofta en av dina viktigaste och mest värdefulla tillgångar och det tar mycket tid, ansträngning och pengar att bygga upp ett värde i sitt varumärke. Det är såklart av stor vikt att bibehålla detta värde och inte låta andra snylta på det och skörda vinsterna av det som ni slitit för, och investerat i, för att bygga upp.

Zacco har den tekniska expertisen och erfarenhet av att hjälpa dig att utveckla en övergripande lösning och strategi för att motverka piratkopiering. Vi har effektiva verktyg och tjänster som hjälper till att förhindra att piratkopior når potentiella kunder och skadar ditt varumärke. Verktygen/tjänsterna omfattar allt från övervakning av marknadsplatser online och sociala medier, till att operera direkt och samarbeta med tullagenter för att hjälpa dem att identifiera, beslagta och destruera falska varor.

För mer information om hur en framgångsrik strategi mot piratkopiering kan skydda och bibehålla ditt varumärkes värde, vänligen kontakta någon av följande personer:

Tillbaka till alla tjänster

Prata med oss!

Magnus Ljungdahl_Gothenburg

Magnus Ljungdahl

CCO
Gothenburg

Peggy Bengtsson

Director Portfolio Outsourcing
Senior Executive Partner
Copenhagen
Malmö

Per Björklund

Business Developer, Sweden East & North
Stockholm

Tobias Harhoff

Business Line Director Digital
Brand Team Manager
Gothenburg

Mikael Helgesson

Managing Director Zacco
Digital Trust Sweden AB
Gothenburg

Betina Hellemann

Director IP Services & Quality
Copenhagen

Jesper Kongstad

Vice Chairman
Copenhagen

Patrik Olsson

European Patent Attorney Regional Director, Sweden West
Gothenburg

Thomas Rukin

Regional Director, Norway & the UK Partner
Oslo

Ravi Sunderrajan

Managing Director at Zacco
India R&D Private Limited Regional
Director India
Bangalore

Karin Kärvling Søholt

Commercial Director
Copenhagen

Patrick Thorén

Director Digital Trust, Director
Marketing and Communication
Copenhagen

Keld Thyregod

Partner
Sales Manager, Denmark
Kolding

Erik Treskog

Regional Director, Sweden East & North Group HR Director
Stockholm

Kontakta oss