Domännamnsförvärv - Zacco
Zacco logotype
Zacco logotype
Search Language Arrow

Domännamnsförvärv

Domännamn utgör många gånger den första, konkreta kontakten mellan en kund och ett företag och dess tjänster eller produkter – t ex via en reklamlänk, hemsida eller e-postadress. Domännamn kan därför utgöra en vital del av ditt varumärke, och att förvärva rätt domännamn, antingen genom registrering, köp eller tvist, kan vara lika viktigt för skyddet av ditt varumärke som traditionell registrering av varumärken och mönster.

Förvärv av domännamn – genom köp eller tvist

Andrahandsmarknaden för domännamn har varit en växande sådan i många år. Det domännamn du önskar registrera är i många fall redan registrerat av någon annan. Alla domännamn på två, tre eller fyra bokstäver under toppdomänen .com är t ex redan upptagna, och det samma gäller snart också för fem bokstäver. Med andra ord kan det idag vara svårt att få tag i korta, distinkta domännamn som är lätta för användaren att komma ihåg. Genom andrahandsmarknaden är det ändock fortfarande möjligt att komma över rätt domännamn, men förvärvsprocessen är ofta komplex och riskfylld. När och hur betalning ska ske, och att du faktiskt blir registrerad som ny juridisk innehavare, är exempel på detta.

Den första kontakten med en innehavare är ofta avgörande. Om du som representant för ditt företag kontaktar en innehavare direkt, så kan det många gånger resultera i att dennes prisförväntningar stiger. I synnerhet om innehavaren känner till ditt företag och den betydelse som namnet har för din verksamhet. Genom vår erfarenhet och tillgång till omfattande data kan Zacco hjälpa dig uppskatta ett domännamns marknadsvärde, och agera som oberoende köpare. Vi håller din identitet dold, gör vårt yttersta för att pressa ned köpeskillingen, och hanterar hela processen från början till slut. Efter att ett avtal nåtts bistår vi med säker betalning och säkerställer att du blir registrerad som ny innehavare.

Konsulterna i Zacco Digital Brand är experter på domännamn. Vi kan hjälpa dig med att:

  • Utveckla en domännamnsstrategi som går i linje med ditt varumärke
  • Identifiera tillgängliga domännamn som är relevanta för ditt varumärke
  • Identifiera och förvärva relevanta domännamn på andrahandsmarknaden
  • Utvärdera om en tidigare registrerad domän utgör ett intrång i dina rättigheter och därmed kan tas över på juridisk väg

Vi finns till hands för att vägleda dig genom hela processen, från start till mål, och säkerställer att du blir den registrerade, juridiska ägaren av ett förvärvat domännamn.

Att hantera en domännamnsportfölj

Ett ständigt växande antal kunder överlåter ansvaret för förvaltningen av deras domännamns-portföljer till Zacco. Som ett resultat av vår heltäckande expertis hanterar idag Zacco Digital Brand tiotusentals aktiva domännamn, och varje månad bistår vi med förvärv, registrering eller övertagande genom tvist av många fler. Vi känner till marknaden och de olika teknikerna och tillvägagångsätten som förbättrar dina chanser att få den domän som du önskar till rätt pris.

För mer information eller en presentation av hur vi kan hjälpa dig att stärka värdet av ditt varumärke på internet, kontakta någon av följande personer:

Tillbaka till alla tjänster

Prata med oss!

Magnus Ljungdahl_Gothenburg

Magnus Ljungdahl

CCO
Gothenburg

Peggy Bengtsson

Director Portfolio Outsourcing
Senior Executive Partner
Copenhagen
Malmö

Per Björklund

Business Developer, Sweden East & North
Stockholm

Tobias Harhoff

Business Line Director Digital
Brand Team Manager
Gothenburg

Mikael Helgesson

Managing Director Zacco
Digital Trust Sweden AB
Gothenburg

Betina Hellemann

Director IP Services & Quality
Copenhagen

Jesper Kongstad

Vice Chairman
Copenhagen

Patrik Olsson

European Patent Attorney Regional Director, Sweden West
Gothenburg

Thomas Rukin

Regional Director, Norway & the UK Partner
Oslo

Karthik Dodballapur

Managing Director and Country Head – India
Bangalore

Karin Kärvling Søholt

Commercial Director
Copenhagen

Patrick Thorén

Director Digital Trust, Director
Marketing and Communication
Copenhagen

Keld Thyregod

Partner
Sales Manager, Denmark
Kolding

Erik Treskog

Regional Director, Sweden East & North Group HR Director
Stockholm

Kontakta oss