Designskydd - Zacco
Zacco logotype
Zacco logotype

Designskydd

Har du tagit fram en design eller logotyp och vill säkerställa att den är skyddad? Kanske har du utvecklat en ny produkt som har en unik design, något som utgör en viktig del i hur kunder känner igen den som din produkt? Att skydda sin design utgör en viktig del i en IP-strategi och, liksom patent, varumärken eller annan IP-rättighet, måste man ansöka om skydd av sin design till  patentverk i de länder man avser att söka skydd i och registreras därför att ha möjligheten att agera om någon kopierar eller använder dem utan tillåtelse.

Registrerade designrättigheter  är också ett av de mest effektiva medlen för att bekämpa förfalskningar. Många tullmyndigheter befattar sig inte med patentärenden inom sina ordinarie arbetsuppgifter då det ses som för komplext men designskydd erbjuder ett effektivt alternativ och underlättar betydligt för personalen där att identifiera och beslagta förfalskade versioner eller upptäcka vilseledande liknande intrång. Detta då det är enkelt för tulltjänstemän och gränskontrollen tack vare designskyddet är en ren visuell presentation av hur din äkta produkt ser ut.

Varför registrera eller patentera en design?

Designregistrering, ibland kallat för mönsterskydd på fackspråk  och kallat Design Patent i USA och några andra jurisdiktioner, möjliggör att hävda, och ännu viktigare, att påvisa äganderätt till din unika design. Vi är experter på att hjälpa våra klienter att skydda de individuella särdragen eller utseende på deras design många gånger på en ny produkt. Vare sig din design är för utsmyckning, en nyckel i att identifiera ditt varumärke, är helt och hållet kosmetisk eller uppvisar en integrerad del av din produkts funktion, kommer en lyckad inlämning av en designregistrering, eller ett designpatent, att registrera designen som din immateriella egendom. Detta hjälper till att förhindra överträdelser och gör det mycket enklare att, vid behov, säkerställa och beivra dina designrättigheter.

Designregistrering och inlämningskrav

Din design måste vara ny och uppvisa en individuell karaktär för att vara möjlig att registrera. Du kan ansöka om designskydd för både utseende och form på hela eller delar av din produkt. Det går att designskydda många olika delar såsom linjer, konturer, färger, form, ytstruktur och/eller material. Zacco kan hjälpa till med att framgångsrikt navigera kring lokala lagstiftningskrav, ge råd om vilka länder som kan vara lämpliga att söka i och deras respektive individuella regler för registrering. På samma sätt som med varumärken finns möjligheten att registrera en design hos EUIPO (den europeiska varumärkesmyndigheten) vilket ger ett skydd i alla Eus medlemsländer. Vi kan guida dig inför steget in på nya marknader och möjligheter för kommersialisering, och bedöma var en nationell designregistrering kan vara mer användbar än en EU-inlämning eller ansöka internationellt genom det som kallas för Haagavtalet, Hague Agreement.

Vi arbetar  med designfrågor tvärs över många marknader och vårt internationella nätverk med pålitliga lokala representanter säkerställer att vi kan skydda din designmönster i hela världen. Vi kan vara behjälpliga med allt som krävs för att ge support och se till att skydda din design så att den röner framgång, och leda dig igenom respektive steg som omfattar:

  • Utformning av IP-strategi
  • Kommersiell bärkraft
  • Efterforskningar inför inlämning
  • Inlämning och registrering
  • Dokumentation
  • Förvärv av designrättigheter
  • Licensiering
  • Upprätthållande av designskydd
  • Bekämpa designintrång och piratkopiering

Vi har stor erfarenhet av attsamarbeta med och förse tulltjänstemän med uppgifter om registrerade designrättigheter för att hjälpa dem att identifiera och undanröja förfalskning eller liknande vilseledande versioner av din skyddade produkt och registrerade patent eller varumärken.

För ytterligare information, eller för att få reda på vad framgångsrikt skydd av dina designrättigheter kan innebära för vidareutveckling av er IP, kontakta någon av följande personer:

Prata med oss!

ljungdahl_magnus_goteborg

Magnus Ljungdahl

CCO
Gothenburg

Mikael Helgesson

Managing Director Zacco
Digital Trust Sweden AB
Gothenburg

Peggy Bengtsson

Director Portfolio Outsourcing
Senior Executive Partner
Copenhagen
Malmö

Keld Thyregod

Partner
Sales Manager, Denmark
Kolding

Ravi Sunderrajan

Managing Director at Zacco
India R&D Private Limited Regional
Director India
Bangalore

Patrick Thorén

Director Digital Trust, Director
Marketing and Communication
Copenhagen

Per Björklund

Business Developer, Sweden East & North
Stockholm

Jesper Kongstad

Vice Chairman
Copenhagen

Erik Treskog

Regional Director, Sweden East & North Group HR Director
Stockholm

Patrik Olsson

European Patent Attorney Regional Director, Sweden West
Gothenburg

Thomas Rukin

Regional Director, Norway & the UK Partner
Oslo

Tobias Harhoff

Business Line Director Digital
Brand Team Manager
Gothenburg
Tillbaka till alla tjänster Kontakta våra kontor