Vishanth och Carin - Zacco
Zacco logotype
Zacco logotype
ramakrishnan_vishanth_bangalore

Vishanth Ramakrishnan

Team Lead – IP
Vishanth.Ramakrishnan@zacco.com
+91 95 38 46 06 54
Bangalore

Jag är chef för ett team på fem personer på vårt kontor i Bangalore, Indien. Vi tillhandahåller paralegal-tjänster till ett outsourcing-projekt för ett telekomföretag, såsom att ansvara för inlämning av inlagor, installation och hantering av databaser. Vi tar hand om kommunikationen med flera globala byråer och konsulter för att möte deadlines och hanterar fakturering gentemot klienter. Jag har också utarbetat arbetsinstruktioner för nya processer.

pettersson_carin_stockholm

Carin Pettersson

Business Support System Specialist
Carin.Pettersson@zacco.com
+46 76 846 43 03
Stockholm

Jag arbetar med utgångspunkt från vårt kontor i Stockholm med affärsstöd för alla våra interna system. Och vad gäller det specifika outsourcing-projektet som vi samarbetar kring, är jag kvalitetsansvarig för paralegal-arbetet. Detta medför kontakt med klienten och teamet, och att sätta upp rutiner och arbetsinstruktioner för hur paralegal-teamet ska arbeta. Jag har också haft ansvaret för att utbilda våra paralegals i systemet som vi använder hos Zacco. Vishanth och hans team har därefter kunnat ta över arbetet och sköter det dagliga arbetet på egen hand.

Landsöverskridande samarbete gällande outsourcing-projekt

“Den andra personen är bara ett Skype-samtal, telefonsamtal eller ett meddelande bort”

Om vårt samarbete

Carin & Vishanth:

Outsourcing-projektet startade i början av 2018, och vi tar hand om en del av vår klients patentportfölj. Vi hanterar allt arbete från det att patentansökan lämnas in tills patentet antingen beviljas eller överges. För att kunna hantera så mycket som möjligt utan att involvera klienten behöver vi strikta rutiner och arbetsinstruktioner som alla måste följa.

I början önskade klienten regelbundna rapporter om vårt arbete, men nu är de så nöjda med det vi gör att de låter oss hantera det mesta åt dem utan rapportering. Det är därför avgörande att vi levererar toppkvalitet och samarbetar väl så att vi inte gör misstag. Vi vill att de ska vara förvissade om att vi tar hand om allt på bästa möjliga sätt för dem.

“Carin har det övergripande ansvaret för att säkerställa kvaliteten och lämna instruktioner, och Vishanth tar hand om implementeringen av dessa instruktioner eller processerna i teamet. Eftersom Carin har omfattande erfarenhet av paralegal-systemet och Vishanth har erfarenhet av att hantera outsourcing-projekt sedan tidigare, kompletterar vi varandra på ett utmärkt sätt.”

Det är fortfarande en pågående process att göra förändringar i våra rutiner och vi brainstormar ofta för att komma på hur vi ska förenkla våra processer och göra dem så kostnadseffektiva som möjliga för vår klient.

Arbetssamarbete mellan Indien och Sverige

Carin & Vishanth:

Det geografiska avståndet är inget problem. Det spelar ingen roll om det är brådskande eller inte, den andra personen är bara ett Skype-samtal, telefonsamtal eller WhatsApp-meddelande bort. Vi har träffats personligen i Stockholm och i Bangalore, och självklart underlättar det när man arbetar tätt ihop på ett stort projekt att känna varandra lite bättre. För att inte säga hur trevligt det är! Andra konsulter som arbetar med det här projektet finns på olika kontor i Sverige, Danmark och Tyskland, utöver i Indien, så överlag är vi vana vid och bra på att samarbeta på avstånd.

Carins styrkor enligt Vishanth

Carin hanterar Zacco-systemet extremt väl och jag var lyckligt lottad att det var hon som utbildade mig i användningen av systemet och andra verktyg som vi använder. Hon är även en rutinerad paralegal och har arbetat hos Zacco under en lång tid. Hon verkar verkligen kunna allt! En av de bästa sakerna med vårt samarbete är att hon har sammanställt en arbetsbeskrivning, som vi alla följer. Alla vet därmed alltid vad som ska göras och hur ärenden ska hanteras. Detta fungerar verkligen perfekt.

Vishanths styrkor enligt Carin

Vishanth är mycket bra på att få teamet att följa nya instruktioner, att svara på deras frågor och överhuvudtaget att finnas där för dem. Han har många idéer för hur vi kan göra saker och ting på ett annorlunda och bättre sätt, och vet mycket mer än jag om rättspraxis i Indien eller USA. Vi har olika styrkor och jag tror det är därför som vårt samarbete fungerar så bra.