Star for Life Ukraine - Zacco
Zacco logotype
Zacco logotype
Search Language Arrow

Star for Life Ukraine

Star for Life är en svensk ideell organisation. Deras mål är att stärka barn och tonåringar, främst i skolåldern, genom utbildning, coachning och motiverande strategier.

Zaccos stöd till Star for Life är något som stämmer väl överens med våra värderingar och med deras nyligen lanserade initiativ i Ukraina.

Star for Life Ukraine arbetar för närvarande med ukrainska skolbarn. Organisationens ambition är att förbättra deras psykologiska välbefinnande, mentala hälsa och självkänsla samt att stödja utvecklingen av IT-kunskaper. I detta samarbete ingår också att engagera våra medarbetare i vårt stöd. Vi organiserar insamlingar av oanvänd kontors- och IT-utrustning som kan skickas till Ukraina för att komplettera de ekonomiska donationerna och utrustningsdonationerna.

Zacco har tidigare varit en partner till Star for Life i Sydafrika och har sponsrat Ezakheleni High School i Sydafrika mellan 2014 och 2020. Deras tillvägagångssätt var framgångsrikt när det gällde att utrusta barn och tonåringar med den inlärning och de verktyg som krävs för att ta kontroll över sina egna liv. Programmet, som grundades 2005 som Star for Life Maternity Project, finns nu i cirka 120 skolor i Sydafrika och Namibia.

Du kan läsa mer om Star for Life Ukraina på deras webbplats https://www.starforlife.org.ua. Vi vill även uppmuntra dig att donera till deras arbete där.