Marcus och Tobias - Zacco
Zacco logotype
Zacco logotype
Search Language Arrow
Marcus Eilenberg_Stockholm

Marcus Eilenberg

Senior Partner
Marcus.Eilenberg@zacco.com
+46 70 829 95 37
Stockholm

Jag har varit på Zacco i Stockholm i lite mer än åtta år. När jag lämnade universitetet i Lund med en juristexamen, arbetade jag först som juniordomare och senare började jag på en större juristfirmas IP-avdelning. Idag är jag en del av juristavdelningen som Senior Partner.

Tobias Harhoff_Gothenburg

Tobias Harhoff

Business Line Director Digital Brand
tobias.harhoff@zacco.com
+46 732 024 097
Gothenburg

Jag började på Zaccos Göteborgskontor för ungefär 2,5 år sedan. Min roll som Director för Digital Brand-avdelningen innebär att jag är ansvarig för tjänsteutbudet inom digitala varumärken och ansvarar för att strömlinjeforma det med Zaccos övriga tjänster. Jag har arbetat med varumärken och domännamn både på och utanför nätet de senaste tio åren.

Samarbete över områdena varumärke och digital brands.

“Eftersom vi arbetar tätt ihop, undviker vi vanliga och kostnadskrävande fallgropar för klienten”

Dessa är våra uppgifter

Marcus: Jag har en stor bredd när det gäller arbetsuppgifter och roller. Jag servar ett antal klienter för vilka jag fungerar som juridisk rådgivare, nästan som deras jurist in-house. Dessutom är jag key account manager för några större klientkonton. Som sådan samarbetar jag tätt med kollegor från andra regioner och affärsområden, exempelvis med Fabio Pezzolato i Köpenhamn. Jag är också mycket involverad i Zaccos asiatiska affärsrelationer och hjälper till att utveckla dessa tillsammans med Hajo Peters från München. Nu när vi talar om det, går det plötsligt upp för mig hur många tvärregionala samarbeten jag är engagerad i, och hur mycket jag uppskattar det!

Tobias: Jag fokuserar på utvecklingen av Digital Brand-avdelningen och på att säkerställa att vi har ett konkurrenskraftigt erbjudande för våra klienter. Det är också av yttersta vikt att vi kombinerar tjänsterna inom digitala varumärken med det övriga, till exempel cybersäkerhet. Utöver det är jag också teamledare och arbetar som konsult med ett antal klienter där jag ger strategiska råd gällande användning och skydd av varumärken.

Vårt samarbete

Marcus & Tobias:

Vi har arbetat tätt ihop för två större klienter som båda är grupper med ett antal dotterbolag. Marcus var key account manager och Tobias var ansvarig för domännamnportföljen. Vi samverkar mycket även kring generell rådgivning och målet är att engagera varandra närhelst vi är i kontakt med klienter. Klienten har nytta av denna kombination eftersom du inte kan uppnå sådana djupa kunskaper på egen hand. Den stora fördelen med Zacco är att vi har mycket skickliga experter för båda områdena under samma tak; det är inte nödvändigt att kontakta externa byråer.

“Vi båda är experter inom våra respektive områden och vi känner att som team kan vi svara på alla frågor detaljerat och med precision. Som ett resultat av det går vi på klientmöten med övertygelsen om att vi kommer att möta och sannolikt överträffa förväntningarna och klienterna belönar oss vanligtvis med sitt förtroende.”

Vi kan till och med utmana varandra och diskutera ämnen framför klienten. En sådan diskussion kommer bara att visa klienten att vi siktar på att få till det bästa för dem; det äventyrar aldrig den underliggande respekten som vår relation bygger på. Eftersom vi arbetar tätt ihop, undviker vi vanliga och kostnadskrävande fallgropar för klienten. Exempelvis ser vi till att ordna med varumärkes- och domännamnsregistreringar. På det sättet kan ingen tredje part missbruka offentliga varumärkesregister och förvärva domännamn som klienten behöver för sin affärsverksamhet.

Därför litar vi på varandra

Tobias: Marcus är alltid extremt välförberedd och han känner klienten och förstår deras situation. Han har kontroll men är samtidigt avslappnad och har utmärkt social kompetens. Han gör allt för att uppnå det bästa möjliga utfallet för en klient.
Marcus: Vi fungerar på ungefär samma sätt. Tobias är mycket tillmötesgående och behöver även han känslan av kontroll. Han är en fantastisk kommunikatör med en gedigen kunskap inom sitt område. Jag lär mig också en massa av honom i vårt arbete. Vi klickar också på det personliga planet och delar privata intressen, även om vi inte umgås privat på grund att det geografiska avståndet. Det gör saker så mycket lättare när man gillar människorna man arbetar med.