Vulnerability Scanning - Zacco
Zacco logotype
Zacco logotype
Search Language Arrow

Vulnerability Scanning

Allt fler företag kämpar mot virus, utpressningsförsök och andra typer av cyberattacker som sker genom säkerhetshål som redan är kända. Har du kontroll över ditt företags olika säkerhetshål – i interna såväl som externa system? Zacco kan hjälpa dig bedöma dessa säkerhetshål och vilka åtgärder som behöver vidtas, samt upprätta en effektiv och tydlig prioritetsordning.

När våra verktyg har slutfört genomsökningen, går våra IT-säkerhetsspecialister igenom resultaten tillsammans med dig och upprättar en rapport. Rapporten rensas slutligen på falska eller felaktiga träffar och utgör därefter en verifierad lista över vilka säkerhetshål som utgör faktiska hot och som ni riskerar att drabbas av. Denna rapport möjliggör för dig att markant höja din säkerhetsnivå i din organisation.

Fler enheter innebär högre risk

Samtidigt som många företag av idag har förbättrat sin externa säkerhet, så är det vår uppfattning att den interna säkerheten inte sällan halkat efter. Ett vanligt scenario är att anställda flyttar data till en extern molntjänst eller andra typer av plattformar (exempelvis fildelningstjänster), ofta utan ont uppsåt, vilket leder till ökad exponering mot externa hot.

Hur säker är ditt företags data? Kontakta oss redan idag, och vårt team av IT-säkerhetsspecialister hjälper dig att ta reda på det!

Tillbaka till alla tjänster

Prata med oss!

Magnus Ljungdahl_Gothenburg

Magnus Ljungdahl

CCO
Gothenburg

Mikael Helgesson

Managing Director Zacco
Digital Trust Sweden AB
Gothenburg

Peggy Bengtsson

Director Portfolio Outsourcing
Senior Executive Partner
Copenhagen
Malmö

Keld Thyregod

Partner
Sales Manager, Denmark
Kolding

Ravi Sunderrajan

Managing Director at Zacco
India R&D Private Limited Regional
Director India
Bangalore

Patrick Thorén

Director Digital Trust, Director
Marketing and Communication
Copenhagen

Per Björklund

Business Developer, Sweden East & North
Stockholm

Jesper Kongstad

Vice Chairman
Copenhagen

Erik Treskog

Regional Director, Sweden East & North Group HR Director
Stockholm

Patrik Olsson

European Patent Attorney Regional Director, Sweden West
Gothenburg

Thomas Rukin

Regional Director, Norway & the UK Partner
Oslo

Tobias Harhoff

Business Line Director Digital
Brand Team Manager
Gothenburg

Kontakta oss