Vulnerability Management (VMaaS) - Swedish
Zacco logotype
Zacco logotype

Vulnerability Management (VMaaS)

Allt fler företag kämpar mot virus, utpressningsförsök och andra typer av cyberattacker som sker genom säkerhetshål som redan är kända. Har du kontroll över ditt företags olika säkerhetshål – i interna såväl som externa system? Zacco kan hjälpa dig bedöma dessa säkerhetshål och vilka åtgärder som behöver vidtas, samt upprätta en effektiv och tydlig prioritetsordning.

När våra verktyg har slutfört genomsökningen, går våra IT-säkerhetsspecialister igenom resultaten tillsammans med dig och upprättar en rapport. Rapporten rensas slutligen på falska eller felaktiga träffar och utgör därefter en verifierad lista över vilka säkerhetshål som utgör faktiska hot och som ni riskerar att drabbas av. Denna rapport möjliggör för dig att markant höja din säkerhetsnivå i din organisation.

Fler enheter innebär högre risk

Samtidigt som många företag av idag har förbättrat sin externa säkerhet, så är det vår uppfattning att den interna säkerheten inte sällan halkat efter. Ett vanligt scenario är att anställda flyttar data till en extern molntjänst eller andra typer av plattformar (exempelvis fildelningstjänster), ofta utan ont uppsåt, vilket leder till ökad exponering mot externa hot.

Hur säker är ditt företags data? Kontakta oss redan idag, och vårt team av IT-säkerhetsspecialister hjälper dig att ta reda på det!

Contact us

Back to all services Contact our offices