Upphovsrätt - Zacco
Zacco logotype
Zacco logotype
Search Language Arrow

Upphovsrätt

Upphovsrätt är avsett att skydda bland annat konstnärliga och litterära verk. Den generella principen bakom upphovsrättens regler är att upphovsmannen beslutar om och i vilken utsträckning som andra får använda och kopiera hans eller hennes verk. Om andra använder ditt verk utan din tillåtelse kan vi hjälpa till.

Vad kan du skydda?

Upphovsrättsligt skydd finns vanligen för konstnärliga verk, som musik, scenuppsättningar, filmer, verk inom bildkonst och arkitektur, liksom litterära verk, inklusive kartor och ritningar, och vissa typer av design. Modern teknologi har utsträckt upphovsrättsskyddet ännu längre till att omfatta produkter utanför den traditionella konstnärliga sfären, som datorprogram och användargränssnitt.

Upphovsrätt kräver ingen registrering, vilket innebär att upphovsrättsskydd uppstår automatiskt i det ögonblick som verket skapas. Det upphovsrättsliga skyddet ger upphovsmannen den exklusiva rättigheten att förfoga över sitt verk genom att framställa exemplar av det och genom att göra det tillgängligt för allmänheten, i ursprungligt eller ändrat skick, i översättning eller bearbetning, i annan litteratur- eller konstart eller i annan teknik.

Zacco kan ge råd gällande  omfånget av det upphovsrättsliga skyddet, effekter och begränsningar av upphovsrättsskydd, liksom andra typer av skyddsformer som kan vara tillgängliga Kort sagt: vi kan hjälpa till att ta fram mesta möjliga skydd för ditt verk.

Komplett service avseende upphovsrätt hos Zacco

Upphovsrätt står ofta för betydande ekonomiska värden, och tyvärr kanske andra inte respekterar din upphovsrätt. När det uppstår problem, kan vårt team av experter hjälpa till snabbt och effektivt för att stoppa otillåten kopiering och distribution av dina skyddade verk. Vi kan även assistera dig med licensavtal och förhandlingar med förläggare och distributörer.

Tillbaka till alla tjänster

Prata med oss!

Magnus Ljungdahl_Gothenburg

Magnus Ljungdahl

CCO
Gothenburg

Mikael Helgesson

Managing Director Zacco
Digital Trust Sweden AB
Gothenburg

Peggy Bengtsson

Director Portfolio Outsourcing
Senior Executive Partner
Copenhagen
Malmö

Keld Thyregod

Partner
Sales Manager, Denmark
Kolding

Ravi Sunderrajan

Managing Director at Zacco
India R&D Private Limited Regional
Director India
Bangalore

Patrick Thorén

Director Digital Trust, Director
Marketing and Communication
Copenhagen

Per Björklund

Business Developer, Sweden East & North
Stockholm

Jesper Kongstad

Vice Chairman
Copenhagen

Erik Treskog

Regional Director, Sweden East & North Group HR Director
Stockholm

Patrik Olsson

European Patent Attorney Regional Director, Sweden West
Gothenburg

Thomas Rukin

Regional Director, Norway & the UK Partner
Oslo

Tobias Harhoff

Business Line Director Digital
Brand Team Manager
Gothenburg

Kontakta oss