Upphovsrätt - Swedish
Zacco logotype
Zacco logotype

Upphovsrätt

Upphovsrätt är avsett att skydda bland annat konstnärliga och litterära verk. Den generella principen bakom upphovsrättens regler är att upphovsmannen beslutar om och i vilken utsträckning som andra får använda och kopiera hans eller hennes verk. Om andra använder ditt verk utan din tillåtelse kan vi hjälpa till.

Vad kan du skydda?

Upphovsrättsligt skydd finns vanligen för konstnärliga verk, som musik, scenuppsättningar, filmer, verk inom bildkonst och arkitektur, liksom litterära verk, inklusive kartor och ritningar, och vissa typer av design. Modern teknologi har utsträckt upphovsrättsskyddet ännu längre till att omfatta produkter utanför den traditionella konstnärliga sfären, som datorprogram och användargränssnitt.

Upphovsrätt kräver ingen registrering, vilket innebär att upphovsrättsskydd uppstår automatiskt i det ögonblick som verket skapas. Det upphovsrättsliga skyddet ger upphovsmannen den exklusiva rättigheten att förfoga över sitt verk genom att framställa exemplar av det och genom att göra det tillgängligt för allmänheten, i ursprungligt eller ändrat skick, i översättning eller bearbetning, i annan litteratur- eller konstart eller i annan teknik.

Zacco kan ge råd gällande  omfånget av det upphovsrättsliga skyddet, effekter och begränsningar av upphovsrättsskydd, liksom andra typer av skyddsformer som kan vara tillgängliga Kort sagt: vi kan hjälpa till att ta fram mesta möjliga skydd för ditt verk.

Komplett service avseende upphovsrätt hos Zacco

Upphovsrätt står ofta för betydande ekonomiska värden, och tyvärr kanske andra inte respekterar din upphovsrätt. När det uppstår problem, kan vårt team av experter hjälpa till snabbt och effektivt för att stoppa otillåten kopiering och distribution av dina skyddade verk. Vi kan även assistera dig med licensavtal och förhandlingar med förläggare och distributörer.

Contact us

Back to all services Contact our offices