Säkerhetsgranskning av kod - Zacco
Zacco logotype
Zacco logotype
Search Language Arrow

Säkerhetsgranskning av kod

Hur säkra är dina programvaruapplikationer? Hos Zacco har vi experter som kan tillhandahålla granskning av säker kod för att blottlägga dolda sårbara punkter, utvecklingsmissar, och verifiera att viktiga säkerhetskontroller implementeras.En programvaruapplikation är endast så stark som sin svagaste kod. Zaccos Secure Development-team tillhandahåller en tjänst innebärande en komplett granskning av säker kod där vi säkerställer att alla säkerhetsproblem som avser kodapplikation rättas till i tid. Detta underlättar vid utvecklingen av applikationen.

Säkerhet är vår affärsverksamhet

Vid kodgenomgången är säkerhet en av våra topprioriteringar. Vi beaktar även de digitala tillgångarna, såsom kod, data, programvara och appar, som skapas under processens gång och som kan vara värdefulla för dig. Exempelvis beaktar vi vilka slags data som genereras. Vem äger dessa data? Var sparas de? När vi hanterar personuppgifter säkerställer vi även att vi följer regelverket för GDPR. Och om vi beslutar oss för att använda Open Source-programvara ser vi till att vi förstår licensstrukturerna och har en lämplig process när vi arbetar med Open Source-programvara.

Zaccos systemutvecklare med säkerhetsinriktning har omfattande erfarenhet, och vi kan hjälpa till att säkra din kod eller andra digitala tillgångar som vi identifierar. Kontakta oss idag!

Tillbaka till alla tjänster

Prata med oss!

Magnus Ljungdahl_Gothenburg

Magnus Ljungdahl

CCO
Gothenburg

Peggy Bengtsson

Director Portfolio Outsourcing
Senior Executive Partner
Copenhagen
Malmö

Per Björklund

Business Developer, Sweden East & North
Stockholm

Tobias Harhoff

Business Line Director Digital
Brand Team Manager
Gothenburg

Mikael Helgesson

Managing Director Zacco
Digital Trust Sweden AB
Gothenburg

Betina Hellemann

Director IP Services & Quality
Copenhagen

Jesper Kongstad

Vice Chairman
Copenhagen

Patrik Olsson

European Patent Attorney Regional Director, Sweden West
Gothenburg

Thomas Rukin

Regional Director, Norway & the UK Partner
Oslo

Ravi Sunderrajan

Managing Director at Zacco
India R&D Private Limited Regional
Director India
Bangalore

Karin Kärvling Søholt

Commercial Director
Copenhagen

Patrick Thorén

Director Digital Trust, Director
Marketing and Communication
Copenhagen

Keld Thyregod

Partner
Sales Manager, Denmark
Kolding

Erik Treskog

Regional Director, Sweden East & North Group HR Director
Stockholm

Kontakta oss