Patentbevakning - Swedish
Zacco logotype
Zacco logotype

Patentbevakning

Bevaka patenträttigheter och identifiera potentiella intrång

Vill du hålla dig uppdaterad gällande alla potentiella intrång i dina rättigheter? Patentbevakning är en viktig tjänst som hjälper dig att hålla ett starkt grepp om dina innovationstillgångar, och hjälper till att genomdriva dina patenträttigheter.

Patentdatabaser är en värdefull informationskälla för patentbevakning

Vikten av IP-skydd ökar. Även om du kanske tror det, innebär ett beviljat patent inte att du kan slappna av och förvänta dig att din uppfinning är trygg. Du behöver fortsatt bevaka pågående patentaktiviteter hos dem som skulle kunna göra intrång i dina rättigheter. Det är ditt ansvar som rättmätig ägare att identifiera potentiella intrång och reagera på dem på ett lämpligt sätt, till exempel genom invändning mot aktuellt patent eller via patenttvist. Därför är bevakning en integrerad del av din arbetsprocess och gäller alla immateriella tillgångar som vi hjälper dig att skydda och hantera.

Våra patentombud kan tillhandahålla en bevakningstjänst för dina patent och utarbeta en skräddarsydd sökprofil tillsammans med dig. Vi skannar av tillgänglig information i patentdatabaser gällande ansökningar och beviljade patent, och rapporterar relevanta fynd som berör din portfölj regelbundet i enlighet med överenskomna kriterier. Du kan beställa vecko- eller månadsrapporter, eller välja ett intervall som passar dina behov och patentaktiviteten i din bransch. Våra erfarna patentombud kan självklart hjälpa till med att bedöma relevansen av denna information.

Som ett alternativ, eller utöver bevakningen av ett specifikt patent, kan vi också sätta upp en bevakningstjänst, watch service, som följer utvecklingen av en specifik teknologi eller ett visst affärsområde, eller IP-aktiviteterna hos en eller flera konkurrenter.

Vikten av patentbevakning

Det finns många fördelar med att upprätta en automatiserad och strukturerad patentbevakningstjänst:

  • Hålla reda på den tekniska utvecklingen inom ditt område
  • Sätta dig själv i första ledet för att upprätthålla och försvara dina patenträttigheter
  • Hålla dig uppdaterad om nya potentiella patentintrång
  • Säkerställa ett välgrundat beslutsfattande inför invändningar eller rättstvister
  • Säkra dina immateriella rättigheter och bibehålla värdet på dina tillgångar

För mer information, eller för att skapa en skräddarsydd bevakningslösning, vänligen kontakta en av följande medarbetare:

Contact us

Back to all services Contact our offices