Outsourcing av IP-portfölj - Zacco
Zacco logotype
Zacco logotype
Search Language Arrow

Outsourcing av IP-portfölj

Behöver du hjälp med att konsolidera din IP-portfölj? Många av våra klienter väljer att outsourca sina portföljer till Zacco för att minska administration och kostnaden för handläggning och upprätthållande av dessa portföljer.

Vi kan anpassa outsourcing-projektet efter dina behov

Beroende på vad för slags hjälp som behövs, kan Zacco handha följande åt dig:

  • En specifik del av din portfölj, till exempel de mellanviktiga IP-tillgångarna
  • Delar av din IP-process, till exempel patentärendehantering i relevanta jurisdiktioner, exempelvis USA, Europa och Kanada, eller screening för patenterbarhet gällande uppfinningsanmälningar osv.
  • Specifika yrkesfunktioner, till exempel paralegals eller konsulter inom patent och/eller varumärken
  • En viss sorts uppgifter, till exempel all administration gällande patent och/eller varumärken

Zaccos breda perspektiv på IP-rättigheter inkluderar även skydd av dina digitala tillgångar, såsom data, appar, kod eller programvara. Därför sträcker sig våra tjänster till att omfatta de närbesläktade områdena gällande skydd av digitala varumärken, cybersäkerhet och säkerhetsutveckling. Du kan alltså även välja att outsourca all hantering av exempelvis dina cybersäkerhetsfrågor till våra experter.

Zacco: Kostnadseffektiv outsourcing av din IP-portfölj

Sammanfattningsvis erbjuder vi:

  • Hantering av hela processen från idé/skapande tills IP-rättigheterna löper ut
  • Hantering av din IP-portfölj i era lokaler eller på våra kontor
  • Oberoende och högkvalitativ ärendehantering av patentansökningar i t.ex. USA, för EP, för PCT, Indien, Kanada, Brasilien och andra relevanta jurisdiktioner, till fasta avgifter som både ökar din kostnadskontroll och minskar de sammantagna kostnaderna

Vi har dedikerade och erfarna outsourcing-team som har mycket erfarna experter inom både patent, cybersäkerhet osv. Efter att ha diskuterat igenom behoven och volymer vid ett första presentationsmöte med klienten, presenterar vi en specialanpassad och konkurrenskraftig lösning. Kontakta oss idag!

Tillbaka till alla tjänster Zaccoipservices.com

Prata med oss!

Magnus Ljungdahl_Gothenburg

Magnus Ljungdahl

CCO
Gothenburg

Mikael Helgesson

Managing Director Zacco
Digital Trust Sweden AB
Gothenburg

Peggy Bengtsson

Director Portfolio Outsourcing
Senior Executive Partner
Copenhagen
Malmö

Keld Thyregod

Partner
Sales Manager, Denmark
Kolding

Ravi Sunderrajan

Managing Director at Zacco
India R&D Private Limited Regional
Director India
Bangalore

Patrick Thorén

Director Digital Trust, Director
Marketing and Communication
Copenhagen

Per Björklund

Business Developer, Sweden East & North
Stockholm

Jesper Kongstad

Vice Chairman
Copenhagen

Erik Treskog

Regional Director, Sweden East & North Group HR Director
Stockholm

Patrik Olsson

European Patent Attorney Regional Director, Sweden West
Gothenburg

Thomas Rukin

Regional Director, Norway & the UK Partner
Oslo

Tobias Harhoff

Business Line Director Digital
Brand Team Manager
Gothenburg

Kontakta oss