Kvalitetssäkring - Zacco
Zacco logotype
Zacco logotype
Search Language Arrow

Kvalitetssäkring

Behöver du hjälp av experter för att säkerställa kvaliteten i din programvaruutvecklingscykel? Zacco tillhandahåller anpassade tjänster inom kvalitetssäkring för att höja kvalitetsnivån på digitala tillgångar, såsom programvara, data och kod.

Kvalitetssäkring är en pågående process som är till för att säkerställa att den utvecklade programvaran uppfyller etablerade standarder eller kvalitetsspecifikationer. Vårt Secure Development-team har all kompetens som krävs inom kvalitetssäkring för att du ska uppnå nödvändiga kvalitetsnivåer i en testdriven miljö. Det är fastställt att programvarutestning ökar kvaliteten, minskar de sammantagna kostnaderna och förkortar ledtider.

Vi tillhandahåller kvalitet och säkerhet för programvara

Genom hela utvecklingsprocessen är säkerhet en av våra topprioriteringar. Vi beaktar även de digitala tillgångarna, såsom data, programvara och appar, som skapas under processens gång och som kan vara värdefulla för dig. Exempelvis beaktar vi vilka slags data som genereras. Vem äger dessa data? Var sparas de? Och när vi hanterar personuppgifter måste vi säkerställa att vi följer regelverket för GDPR.

Zaccos team med testledare, testutvecklare och kravtekniker kan hjälpa dig igenom varje fas i ett programvaruutvecklingsprojekt. Kontakta oss idag!

Tillbaka till alla tjänster

Prata med oss!

Magnus Ljungdahl_Gothenburg

Magnus Ljungdahl

CCO
Gothenburg

Mikael Helgesson

Managing Director Zacco
Digital Trust Sweden AB
Gothenburg

Peggy Bengtsson

Director Portfolio Outsourcing
Senior Executive Partner
Copenhagen
Malmö

Keld Thyregod

Partner
Sales Manager, Denmark
Kolding

Ravi Sunderrajan

Managing Director at Zacco
India R&D Private Limited Regional
Director India
Bangalore

Patrick Thorén

Director Digital Trust, Director
Marketing and Communication
Copenhagen

Per Björklund

Business Developer, Sweden East & North
Stockholm

Jesper Kongstad

Vice Chairman
Copenhagen

Erik Treskog

Regional Director, Sweden East & North Group HR Director
Stockholm

Patrik Olsson

European Patent Attorney Regional Director, Sweden West
Gothenburg

Thomas Rukin

Regional Director, Norway & the UK Partner
Oslo

Tobias Harhoff

Business Line Director Digital
Brand Team Manager
Gothenburg

Kontakta oss