IP-riskhantering - Zacco
Zacco logotype
Zacco logotype
Search Language Arrow

IP-riskhantering

En angelägenhet för varje affärsverksamhet

Vare sig du har eller inte har en IP-portfölj, är IP-riskhantering relevant eftersom du konstant är exponerad för risken för intrång på IP-rättigheter. Det kan vara att du gör intrång på andras rättigheter eller att det görs intrång hos dig som innehavare av IP-rättigheter. IP-intrång, vare sig du gör intrånget eller om du utsätts för intrång, är högriskfrågor som kan få betydande konsekvenser för din affärsstrategi, finansiella situation och ditt rykte.

Hur det än är bör sannolikheten för risk alltid balanseras mot de resurser som spenderas vid försök att eliminera riskerna. Ibland är en risk värd att ta, ibland inte.

En IP-riskanalys kan innehålla förslag på åtgärder som bör implementeras för att begränsa en detekterad IP-risk. För patent kan riskhantering inkludera Freedom To Operate-analyser (FTO) för att utvärdera relevansen hos patent och andra upptäckter som görs vid en sökning och fastlägga huruvida de kan ha någon påverkan på dina egna affärsaktiviteter.

Behöver du hjälp med att analysera och hantera risker? Hos Zacco tillämpar vi ett 360° perspektiv och kompletterar våra traditionella IP-skyddstjänster med exempelvis digitala IP- och cybersäkerhetstjänster. Detta innebär att du får mycket mer än det genomsnittliga IP-perspektivet på dina ärenden. Hos Zacco som din betrodda och säkra partner får du en unik kombination av juridisk, teknisk och digital kompetens, samt cybersäkerhetskompetens. Prata med oss!

Tillbaka till alla tjänster

Prata med oss!

Magnus Ljungdahl_Gothenburg

Magnus Ljungdahl

CCO
Gothenburg

Mikael Helgesson

Managing Director Zacco
Digital Trust Sweden AB
Gothenburg

Peggy Bengtsson

Director Portfolio Outsourcing
Senior Executive Partner
Copenhagen
Malmö

Keld Thyregod

Partner
Sales Manager, Denmark
Kolding

Ravi Sunderrajan

Managing Director at Zacco
India R&D Private Limited Regional
Director India
Bangalore

Patrick Thorén

Director Digital Trust, Director
Marketing and Communication
Copenhagen

Per Björklund

Business Developer, Sweden East & North
Stockholm

Jesper Kongstad

Vice Chairman
Copenhagen

Erik Treskog

Regional Director, Sweden East & North Group HR Director
Stockholm

Patrik Olsson

European Patent Attorney Regional Director, Sweden West
Gothenburg

Thomas Rukin

Regional Director, Norway & the UK Partner
Oslo

Tobias Harhoff

Business Line Director Digital
Brand Team Manager
Gothenburg

Kontakta oss