IP Due Diligence - Zacco
Zacco logotype
Zacco logotype
Search Language Arrow

IP Due Diligence

Är du på gång att köpa, sälja eller gå ihop med ett företag eller överväger du kanske någon annan affärstransaktion? IP due diligence kan beskrivas som en granskning av immateriella tillgångar som antingen ägs eller licensieras av ett visst företag. Granskningen kan innefatta en genomgång av det faktiska ägandeskapet till tillgångarna, hur de skyddas, under hur lång tid tillgångarna är giltiga och vilka underhållskostnader som tas i anspråk, huruvida tillgångarna faktiskt är i kraft och, i förekommande fall, hur starka de är.

Varför due diligence?   Det skulle kunna handla om att du har pågående förhandlingar som berör det finansiella värdet på aktuell IP; exempelvis för finansierings- eller licensieringsändamål.   Beroende på dina krav kan en genomgång av din IP-portfölj i förhållande till din företagsstrategi företas. IP due diligence kan avslöja huruvida ditt företag har potentiella IP-rättigheter som du ännu inte har tänkt på att de kanske finns. Detta kan betyda att både din potentiella intäkt och värdet på ditt företag faktiskt kan vara högre än du tror. Eller kanske visar det sig att du äger tillgångar som har förlorat sin betydelse och har blivit en finansiell börda.

Behöver du hjälp med due diligence?   Zaccos konsulter har kunskapen och erfarenheten att hjälpa till med att sätta rätt nivå på en due diligence-genomgång. Många av våra rådgivare har erfarenhet internt som konsult och/eller IP-chef, vilket betyder att de har med sig även relevant industrikännedom och erfarenhet av affärsstrategier till förhandlingsbordet. Kontakta oss!

Tillbaka till alla tjänster

Prata med oss!

Magnus Ljungdahl_Gothenburg

Magnus Ljungdahl

CCO
Gothenburg

Mikael Helgesson

Managing Director Zacco
Digital Trust Sweden AB
Gothenburg

Peggy Bengtsson

Director Portfolio Outsourcing
Senior Executive Partner
Copenhagen
Malmö

Keld Thyregod

Partner
Sales Manager, Denmark
Kolding

Ravi Sunderrajan

Managing Director at Zacco
India R&D Private Limited Regional
Director India
Bangalore

Patrick Thorén

Director Digital Trust, Director
Marketing and Communication
Copenhagen

Per Björklund

Business Developer, Sweden East & North
Stockholm

Jesper Kongstad

Vice Chairman
Copenhagen

Erik Treskog

Regional Director, Sweden East & North Group HR Director
Stockholm

Patrik Olsson

European Patent Attorney Regional Director, Sweden West
Gothenburg

Thomas Rukin

Regional Director, Norway & the UK Partner
Oslo

Tobias Harhoff

Business Line Director Digital
Brand Team Manager
Gothenburg

Kontakta oss