Implementering av IP-strategi - Zacco
Zacco logotype
Zacco logotype
Search Language Arrow

Implementering av IP-strategi

För att implementera IP-strategin som du har beslutat dig för innebär att vidta nödvändiga åtgärder för att sprida strategin inom din organisation och ta kommandot över den.

Omvandling av strategidokument till aktiviteter och åtgärder Komplexiteten hos denna överföring varierar beroende på syfte, teknologi, storlek och hur moget företaget är. Dessa är några av de åtgärder som du kan vidta när du siktar på en lyckad och hållbar implementering:

  • För att ta kommandot inom hela organisationen, behöver du tydligt formulera hur IP-strategin stöder affärsmålen och gör dem mätbara
  • Identifiera de typer av IP som krävs för varje given innovation, t.ex. traditionellt patent, affärshemligheter, defensiva publikationer
  • Justera och införa interna och externa processer för att säkerställa att input avseende dina patentaktiviteter eller andra IP-aktiviteter, såsom utformande och inlämning av ansökningar, är anpassade till den valda affärsstrategin
  • Utbilda dina innovatörer och uppfinnare inom IP-medvetenhet
  • Utföra IP-landskapsanalyser för din IP och motsvarande för dina konkurrenter på en regelbunden basis
  • Använd din IP i förhållande till annan IP och mot exempelvis piratkopiering och förfalskning
  • Ta fram och mät värdet på din IP, exempelvis genom licensavtal

Få Zaccos hjälp att säkerställa en smidig implementeringsprocess Zacco kan hjälpa dig att underlätta en lyckad implementering och fungera som din externa samarbetspartner. Vi erbjuder även rådgivning, exempelvis vad gäller digital närvaro för ditt företag och dina produkter online – våra Digital Brand-tjänster och cybersäkerhetstjänster, kan hjälpa dig att minimera risken för dina innovationer och information som oavsiktligt sprids, avslöjas och nås av obehöriga parter. Kontakta oss!

Tillbaka till alla tjänster

Prata med oss!

Magnus Ljungdahl_Gothenburg

Magnus Ljungdahl

CCO
Gothenburg

Peggy Bengtsson

Director Portfolio Outsourcing
Senior Executive Partner
Copenhagen
Malmö

Per Björklund

Business Developer, Sweden East & North
Stockholm

Tobias Harhoff

Business Line Director Digital
Brand Team Manager
Gothenburg

Mikael Helgesson

Managing Director Zacco
Digital Trust Sweden AB
Gothenburg

Betina Hellemann

Director IP Services & Quality
Copenhagen

Jesper Kongstad

Vice Chairman
Copenhagen

Patrik Olsson

European Patent Attorney Regional Director, Sweden West
Gothenburg

Thomas Rukin

Regional Director, Norway & the UK Partner
Oslo

Karthik Dodballapur

Managing Director and Country Head – India
Bangalore

Karin Kärvling Søholt

Commercial Director
Copenhagen

Patrick Thorén

Director Digital Trust, Director
Marketing and Communication
Copenhagen

Keld Thyregod

Partner
Sales Manager, Denmark
Kolding

Erik Treskog

Regional Director, Sweden East & North Group HR Director
Stockholm

Kontakta oss