Hävningsförfaranden gällande varumärke och design/mönster - Zacco
Zacco logotype
Zacco logotype
Search Language Arrow

Hävningsförfaranden gällande varumärke och design/mönster

Ett hävningsförfarande är en process som innebär att man ifrågasätter den fortsatta giltigheten av en varumärkesregistrering. Zacco hjälper många av våra klienter att hantera hävningsförfaranden gällande varumärken och mönster. Om någon annans registrerade varumärke eller mönster liknar ditt, kan du under vissa förutsättning häva registreringen och därigenom säkerställa det fortsatta skyddet och värdet för den egna ensamrätten. Att registreringen av ett varumärke eller mönster hävs innebär att giltigheten av registreringen upphör och att registreringen därför avförs från det officiella registret. En hävningsprocess kan också möjliggöra för andra att därefter registrera varumärket eller mönstret.

Du behöver ha giltiga skäl för att ett hävningsförfarande mot ett varumärke eller mönster ska bli framgångsrikt

Du kan exempelvis begära hävning av en registrering för ett varumärke eller mönster baserat på att registreringen kolliderar med tidigare rättigheter, såsom ett varumärke eller mönster.

Gällande varumärkesrättighet, när det

  • inte används längre
  • användningen av det registrerade varumärket skulle skada ditt varumärke.

Gällande design/mönster,

  • om det registrerade mönstret inte var nytt eller saknade särprägel

Våra jurister kan hjälpa till

Oavsett om du behöver få hjälp med att häva en varumärkesregistrering eller mönster eller vill försvara din registrering mot ett hävningsförfarande kan vi hjälpa till.

Tillbaka till alla tjänster

Prata med oss!

Magnus Ljungdahl_Gothenburg

Magnus Ljungdahl

CCO
Gothenburg

Peggy Bengtsson

Director Portfolio Outsourcing
Senior Executive Partner
Copenhagen
Malmö

Per Björklund

Business Developer, Sweden East & North
Stockholm

Tobias Harhoff

Business Line Director Digital
Brand Team Manager
Gothenburg

Mikael Helgesson

Managing Director Zacco
Digital Trust Sweden AB
Gothenburg

Betina Hellemann

Director IP Services & Quality
Copenhagen

Jesper Kongstad

Vice Chairman
Copenhagen

Patrik Olsson

European Patent Attorney Regional Director, Sweden West
Gothenburg

Thomas Rukin

Regional Director, Norway & the UK Partner
Oslo

Karthik Dodballapur

Managing Director and Country Head – India
Bangalore

Karin Kärvling Søholt

Commercial Director
Copenhagen

Patrick Thorén

Director Digital Trust, Director
Marketing and Communication
Copenhagen

Keld Thyregod

Partner
Sales Manager, Denmark
Kolding

Erik Treskog

Regional Director, Sweden East & North Group HR Director
Stockholm

Kontakta oss