Forward Patenting™ - Zacco
Zacco logotype
Zacco logotype
Search Language Arrow

Forward Patenting™

Ge din patentportfölj ett lyft på ett strukturerat sätt

Behöver din befintliga patentportfölj växa inom ett specifikt område? Då bör du överväga att avsluta dina pågående R&D-aktiviteter med en Forward Patenting™-workshop som leds av våra experter. De hjälper till med att generera idéer och identifierar de patent som stärker din portfölj, s.k. ”patent harvesting”. Våra erfarna patentombud förstår din bransch, din tekniska expertis och det rättsliga regelverket för patentansökningar inom dina verksamhetsområden. Vi rekommenderar att tjänsten genomförs som en fysisk workshop, men den erbjuds även som digital version eller som ett hybridevent.

Väldefinierad och beprövad metod för patent harvesting

Vi har utvecklat en strukturerad metod för att generera och dokumentera idéer under workshopsessioner. Vanligtvis är avsikten att tänka i nya banor kring era ”traditionella” produkter och lägga till nya särdrag eller funktioner. Detta för att uppfylla aktuella och framtida krav, exempelvis vad gäller hållbarhet eller digitalisering. Processen förstärker tvärfunktionellt samarbete och patentombud med erfarenhet av att utforma patentutkast vägleder dig och underlättar arbetet under workshopsessionerna.

Denna effektiva process tar endast en begränsad tid för de inblandade kreativa personerna. Resultatet blir att alla ändar knyts ihop, uppkomna idéer dokumenteras noggrant, och råd lämnas ur ett IP-perspektiv inför några av de praktiska efterföljande stegen. De involverade patentombuden kan tillhandahålla generella patenterbarhetsbedömningar, och uppföljningsaktiviteter kan inbegripa patenterbarhetssökningar och nya patentansökningar.

Varför och när du bör överväga att generera patenterbara idéer genom Forward Patenting™

Våra patent-workshops kan utgöra an viktig del av processen för identifiering och tillvaratagande av IP i synnerhet om du vill uppnå följande:

  • Boosta patentportföljen: Din IP-strategi kräver innovationsaktivitet inom ett bestämt teknikområde, eller med ett specifikt fokus, men du är osäker på hur du ska komma igång.
  • Tvärorganisatoriskt samarbete: Du önskar samla kreativa medarbetare från olika delar i organisationen för att arbeta med ett specifikt problem, och säkerställa att alla resultat och idéer dokumenteras och följs upp effektivt.
  • Patenterbarhetsbedömning: Dina anställda har många idéer men skulle ha nytta av professionell rådgivning vad gäller det som kan vara patenterbart, kommersiellt gångbart och är värt ytterligare investeringar.

Nyfiken på Zaccos unika metod Forward Patenting™?

Vänligen ta kontakt med Tomas Wässingbo för att få mer information om denna unika tjänst och hur den kan tillämpas på dina affärer.

Tillbaka till alla tjänster

Prata med oss!

Magnus Ljungdahl_Gothenburg

Magnus Ljungdahl

CCO
Gothenburg

Peggy Bengtsson

Director Portfolio Outsourcing
Senior Executive Partner
Copenhagen
Malmö

Per Björklund

Business Developer, Sweden East & North
Stockholm

Tobias Harhoff

Business Line Director Digital
Brand Team Manager
Gothenburg

Mikael Helgesson

Managing Director Zacco
Digital Trust Sweden AB
Gothenburg

Betina Hellemann

Director IP Services & Quality
Copenhagen

Jesper Kongstad

Vice Chairman
Copenhagen

Patrik Olsson

European Patent Attorney Regional Director, Sweden West
Gothenburg

Thomas Rukin

Regional Director, Norway & the UK Partner
Oslo

Ravi Sunderrajan

Managing Director at Zacco
India R&D Private Limited Regional
Director India
Bangalore

Karin Kärvling Søholt

Commercial Director
Copenhagen

Patrick Thorén

Director Digital Trust, Director
Marketing and Communication
Copenhagen

Keld Thyregod

Partner
Sales Manager, Denmark
Kolding

Erik Treskog

Regional Director, Sweden East & North Group HR Director
Stockholm

Kontakta oss