DevSecOps - Swedish
Zacco logotype
Zacco logotype

DevSecOps

Syftet med DevSecOps är att höja kompetensen inom säkerhet för personer från alla typer av discipliner och organisationer. Eftersom cyberbrott tyvärr ökar, har IT-säkerhet aldrig varit viktigare ännu. Zaccos systemutvecklare med säkerhetsinriktning kan hjälpa dig att hålla dina immateriella tillgångar säkra.DevSecOps är förkortningen för Development, Security and Operations. Kort sagt: att ha ett DevSecOps-ramverk (som använder särkilda DevSecOps-verktyg och tillhörande processer) säkerställer att säkerhet byggs in i webbapplikationer och inte endast läggs till i efterhand på ett osystematiskt sätt. Detta minskar risken för misstag och attacker.

Vårt Secure Development-team kan tillhandahålla:

 

  • Teknisk assistans för att integrera nödvändiga säkerhetslösningar och skapa så kallade “security hooks” (inom CI/CD-pipeline) för effektiv och säker systemutveckling och tillhörande körningar.
  • Konsulttjänster inklusive bedömning av brister, policy- och ramverksutveckling för DevSecOps, kompetensbedömning och teamstrukturering av DevSecOps, möjliggöra efterlevnad av DevSecOps.
  • Kompetensutveckling och utbildning för experter och organisationer inom DevSecOps, inklusive utveckling av säker kod och DevSecOps, introduktion till DevSecOps-säkerhet, verktygsintegration för DevOps och hantering av DevSecOps för säkerhetschefer.

Zaccos systemutvecklare med säkerhetsinriktning har omfattande erfarenhet, och vi kan hjälpa till att säkra dina data eller andra digitala tillgångar när vi bygger ditt DevSecOps-ramverk. Kontakta oss idag!

Prata med oss!

Magnus Ljungdahl

CCO
Gothenburg

Mikael Helgesson

Managing Director Zacco
Digital Trust Sweden AB
Gothenburg

Peggy Bengtsson

Director Portfolio Outsourcing
Senior Executive Partner
Copenhagen
Malmö

Keld Thyregod

Partner Sales Manager, Denmark, Vejle

Ravi Sunderrajan

Managing Director at Zacco
India R&D Private Limited Regional
Director India
Bangalore

Patrick Thorén

Director Digital Trust, Director
Marketing and Communication
Copenhagen

Per Björklund

Business Developer, Sweden East & North
Stockholm

Jesper Kongstad

Vice Chairman
Copenhagen

Hans Christian Nielsen

COO Regional Director, Denmark & Germany
Copenhagen

Ted Lindstrand

Director Delivery Managed Security Services
Copenhagen
Malmö

Thomas Rukin

Regional Director, Norway & the UK Partner
Oslo

Tobias Harhoff

Business Line Director Digital
Brand Team Manager
Gothenburg

Erik Treskog

Regional Director, Sweden East & North Group HR Director
Stockholm

Patrik Olsson

European Patent Attorney Regional Director, Sweden West
Gothenburg
Tillbaka till alla tjänster Kontakta våra kontor