Cyber Risk Assessments - Swedish
OpSec + Zacco
Zacco logotype
Zacco logotype

Cyber Risk Assessments

Är du medveten om vilka risker du är utsatt för eller vilka riskbedömningar som det krävs att du utför? Vilket är det mest kostnadseffektiva sättet att skydda sina digitala tillgångar på? Zacco hjälper dig öka din medvetenhet.

Riskbedömning hjälper dig att prioritera dina insatser

En riskbedömning inleds med att de olika informationstillgångarna (såsom hårdvara, system, databaser, applikationer, kunddata och intellektuell egendom) som skulle kunna påverkas av en cyberattack identifieras, varefter de olika risker och hot som skulle kunna påverka dessa tillgångar diskuteras. Efter detta utför vi en riskuppskattning och en utvärdering, och väljer sedan ut de kontroller och system som är nödvändiga för att begränsa de identifierade riskerna.

Det är viktigt att kontinuerlig övervaka och utvärdera riskmiljön för att upptäcka förändringar i organisationen. Vi kan hjälpa dig att bibehålla en god överblick över hela riskhanteringsprocessen.

Prata med oss!

Magnus Ljungdahl

CCO
Gothenburg

Mikael Helgesson

Managing Director Zacco
Digital Trust Sweden AB
Gothenburg

Peggy Bengtsson

Director Portfolio Outsourcing
Senior Executive Partner
Copenhagen
Malmö

Keld Thyregod

Partner Sales Manager, Denmark, Vejle

Ravi Sunderrajan

Managing Director at Zacco
India R&D Private Limited Regional
Director India
Bangalore

Patrick Thorén

Director Digital Trust, Director
Marketing and Communication
Copenhagen

Per Björklund

Business Developer, Sweden East & North
Stockholm

Jesper Kongstad

Vice Chairman
Copenhagen

Hans Christian Nielsen

COO Regional Director, Denmark & Germany
Copenhagen

Ted Lindstrand

Director Delivery Managed Security Services
Copenhagen
Malmö

Thomas Rukin

Regional Director, Norway & the UK Partner
Oslo

Tobias Harhoff

Business Line Director Digital
Brand Team Manager
Gothenburg

Erik Treskog

Regional Director, Sweden East & North Group HR Director
Stockholm

Patrik Olsson

European Patent Attorney Regional Director, Sweden West
Gothenburg
Tillbaka till alla tjänster Kontakta våra kontor