Cyber Risk Assessments - Zacco
Zacco logotype
Zacco logotype
Search Language Arrow

Cyber Risk Assessments

Är du medveten om vilka risker du är utsatt för eller vilka riskbedömningar som det krävs att du utför? Vilket är det mest kostnadseffektiva sättet att skydda sina digitala tillgångar på? Zacco hjälper dig öka din medvetenhet.

Riskbedömning hjälper dig att prioritera dina insatser

En riskbedömning inleds med att de olika informationstillgångarna (såsom hårdvara, system, databaser, applikationer, kunddata och intellektuell egendom) som skulle kunna påverkas av en cyberattack identifieras, varefter de olika risker och hot som skulle kunna påverka dessa tillgångar diskuteras. Efter detta utför vi en riskuppskattning och en utvärdering, och väljer sedan ut de kontroller och system som är nödvändiga för att begränsa de identifierade riskerna.

Det är viktigt att kontinuerlig övervaka och utvärdera riskmiljön för att upptäcka förändringar i organisationen. Vi kan hjälpa dig att bibehålla en god överblick över hela riskhanteringsprocessen.

Tillbaka till alla tjänster

Prata med oss!

Magnus Ljungdahl_Gothenburg

Magnus Ljungdahl

CCO
Gothenburg

Peggy Bengtsson

Director Portfolio Outsourcing
Senior Executive Partner
Copenhagen
Malmö

Per Björklund

Business Developer, Sweden East & North
Stockholm

Tobias Harhoff

Business Line Director Digital
Brand Team Manager
Gothenburg

Mikael Helgesson

Managing Director Zacco
Digital Trust Sweden AB
Gothenburg

Betina Hellemann

Director IP Services & Quality
Copenhagen

Jesper Kongstad

Vice Chairman
Copenhagen

Patrik Olsson

European Patent Attorney Regional Director, Sweden West
Gothenburg

Thomas Rukin

Regional Director, Norway & the UK Partner
Oslo

Karthik Dodballapur

Managing Director and Country Head – India
Bangalore

Karin Kärvling Søholt

Commercial Director
Copenhagen

Patrick Thorén

Director Digital Trust, Director
Marketing and Communication
Copenhagen

Keld Thyregod

Partner
Sales Manager, Denmark
Kolding

Erik Treskog

Regional Director, Sweden East & North Group HR Director
Stockholm

Kontakta oss