Coreena Brinck - Swedish
Zacco logotype
Zacco logotype

Coreena Brinck

Partner, London and South
European and UK Patent Attorney
Ph.D., M.Sc.

+44 7990 267 106
coreena.brinck@zacco.com

Guildford

Coreena Brinck började hos Zacco i maj 2020 under den brittiska coronavirus-nedstängningen. Hon är europeiskt patentombud, European Patent Attorney, brittiskt patentombud, UK Patent Attorney, ledamot i UK Chartered Institute of Patent Attorneys (CIPA) och är baserad i London. Denna intervju genomfördes under hennes första arbetsvecka hos Zacco.

Om betydelsen av kommunikationsteknik

Coreena: – Jag har arbetat med kommunikationsteknik de senaste tjugo åren och det är fascinerande hur utvecklingen inom det området har påverkat det sätt som vi lever våra liv. Till och med nu, under nedstängningen, kan jag hålla kontakt och samarbeta med folk över hela världen. Jag tror att vi uppskattar sociala kontakter och fysisk kommunikation mer som en följd av detta. För mig handlar patentsystemet om att uppmuntra investering och forskning, och det hjälper också folk att samarbeta vilket kan skynda på utvecklingstakten. Så för mig befrämjar patentsystemet investeringar och innovation, inte bara på ett abstrakt sätt utan har indirekt haft en påverkan på våra dagliga liv eftersom vi alla nu, för att hantera coronaviruset, förlitar oss på patenterad teknik på sätt som vi inte hade trott var möjligt bara några få decennier sedan.

Summering av två decennier av arbete med patent och IP-strategier

Coreena: – Nu får jag försöka göra en lång historia kort! Jag tog min doktorsgrad inom rymdfysik på Imperial College London 1997 och sedan dess har jag arbetat med patent och IP-strategier i olika roller. Detta har gett mig många olika perspektiv på hur IP skapas och används strategiskt för att tillföra värde till företag. Jag började med att vara i den privata sektorn ungefär två år och bytte sedan till industrisidan. Därefter gick jag vidare till stora arbetsgivare inom kommunikation såsom British Telecommunications och Nokia för att återvända till den privata sektorn under 2017. Jag har arbetat brett inom fast och mobil kommunikationsteknik och har hanterat många programvarurelaterade uppfinningar för mobila applikationer. Jag är fortfarande häpen över hur området har utvecklats. Utöver intern erfarenhet av ett patents hela livscykel, ledde jag hos Nokia teamet för patenteringsverksamheten och tog hand om den operativa sidan av ”patentfabriken”.

Så jag har arbetat mycket med ledningsfrågor, med patentbudgetar, hur man får en patentportfölj kostnadseffektiv samt hur man tar fram patent som kan stödja en kommersiell strategi. Detta ovanpå allt det övriga patentarbetet såsom patentutkast, -fullföljning , och -licensiering och stödåtgärder vid rättstvister som patentkonsulter blir involverade i. När jag var hos Nokia kunde jag jämföra hur Nokia drev sin patentavdelning med sättet som andra företag skötte sina patentavdelningar och även hur de hanterade sina kontakter med övriga patentfirmor. Det var mycket intressant, både procedurmässigt och ur ett kostnadsperspektiv.

Om fördelarna med att arbeta i privat sektor

Coreena: – Det som gör det så attraktivt för mig att arbeta i privat sektor nu, beror delvis på mångfalden av innovationer som jag får se från dag till dag. Eftersom min tidigare akademiska bakgrund är inom fysik och matematik är det fantastiskt att nu få möjligheten att hantera uppfinningar inom områden som maskininlärning och kvantberäkning, vilka i princip var på grundforskningsnivå när jag studerade på universitetet. I privat sektor behöver man tänka snabbt för att hantera och förstå ett bredare spektrum av aktuell uppfinning än när man jobbar internt; något som jag uppskattar. Dessutom gillar jag att hjälpa kunder att realisera värdet av sin IP och att hjälpa dem att förstå hur de kan få ut ett större värde av sin IP och kommersialisera den på sätt som de inte alltid tänker på själva. De kan kanske använda patentet för att generera intäkter (exempelvis genom licensiering) och för att skydda intäkter (exempelvis genom defensiva åtgärder).

Om Zaccos affärsmodell och framtida samarbeten

Coreena: – När det gäller Zaccos affärsmodell och IP 360, är jag helt övertygad om att detta är rätt väg att gå för IP-firmor.

“När jag möter en klient som har digitala tillgångar, kan jag berätta för dem att Zacco även erbjuder cybersäkerhetstjänster som är avsedda att hjälpa till att skydda de digitala tillgångarna och bygga digitalt förtroende internt istället för att bara prata om patenterbarhet.”

Jag kan ha en mer allsidig diskussion med klienterna om deras behov och, om de har nytta av det, kan jag peka på den digitala förtroendeaspekten av affärsverksamheten. Detta innebär att jag kan ta hand om klienten på ett bättre sätt. Jag ser verkligen fram emot att samarbeta med kollegor från Digital Brand och Digital Trust.

Vad säger våra anställda?​

Stein Aamot

Partner
Patent Attorney
Sarpsborg, Oslo, Bergen, Stavanger

Läs hela intervjun

Yashaswini Hiran

Head – Human Resources, Region India
Bangalore

Läs hela intervjun

Patrik Olsson

Regional Director, Sweden West European Patent Attorney
Gothenburg

Läs hela intervjun

Lone Prehn

Senior Partner Master of Law European Trademark and Design Attorney
Copenhagen

Läs hela intervjun

Camilla Rendal Nielsen

Senior Partner
Patent Director, Region Denmark & Sweden South
European Patent Attorney M.Sc.
Copenhagen

Läs hela intervjun